logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Povinnosti státu odškodnit oběti regulace nájemného

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl o odpovídajícím způsobu výpočtu náhrady za omezení vlastnického práva v souvislosti s dlouholetou regulací nájemného.

V letech 2000,2002 a 2003 konstatoval Ústavní soud ČR (ÚS), že od počátku 90. let vládou uplatňovaná regulace nájemného z bytů je v rozporu s ústavním pořádkem. Vláda na to v rozporu s dobrými mravy reagovala třikrát po sobě tím, že vědomě vydávala další Ústavu nerespektující předpisy, které všechny postupně musel Ústavní soud zrušit. Tuto praxi náměstek ministra financí nazval „kulišárnou“ na Ústavní soud.
Všechny typy žalob pronajímatelů na odškodnění podávané v letech 2002 až 2005 byly pak všemi soudy zamítnuty.

Regulace nájemného trvala až do roku 2011 v menších lokalitách a do roku 2013 v Praze, krajských městech a větších městech středočeského kraje. Teprve v následujících letech došlo v důsledku novely občanského zákoníku a později po přijetí NOZ v roce 2014 k deregulaci nájemného na úroveň místně obvyklou. Výše odškodnění však zůstala na směšné výši, která nekryla ani náklady soudního sporu pro přiznání odškodného a ani náklady prosté reprodukce bytového fondu.

Pokud se bude vláda ČR řídit tímto rozsudkem a začne vyplácet odškodnění poškozeným majitelům domů, bude konečně naplněno její tvrzení, že v ČR existuje funkční prostředek vnitrostátní nápravy, včetně odpovídajícího odškodnění. Pokud ale vláda půjde cestou dalších kroků v rozporu s dobrými mravy, nálezy ÚS a komentovaným rozhodnutím ESLP, nebude možno tuto ostudnou záležitost uzavřít.

OSMD ve spolupráci s právníky bude sledovat, jak bude stát respektovat tento rozsudek ESLP, vyhodnotí situaci a bude s ohledem na zájem svých členů i ostatních pronajímatelů tuto situaci i nadále monitorovat.

Celá tisková zpráva k rozsudku ESLP ve věci povinnosti státu odškodnit oběti regulace nájemného ve výši odpovídající způsobené škodě.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.