logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Konference OBNOVA PAMÁTEK 2015 – BETON A PAMÁTKOVÁ PÉČE

15. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi se koná 17.-18.3. v Praze ve spolupráci s NPÚ, ČNK ICOMOS a FA ČVUT. Při platbě do 20.2. obdrží účastníci publikaci k tématu konference ZDARMA!

OBNOVA PAMÁTEK 2015 – BETON A PAMÁTKOVÁ PÉČE
15. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi
17. 3. 2015 od 9 do cca 17 h - přednášky Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6
18. 3. 2015 od 9 h - exkurze

Uzávěrka přihlášek:
6. 3. 2015 nebo při naplnění kapacity sálu.
Pouze při platbě do 20. 2. 2015 odborná publikace k tématu konference ZDARMA!

Záštita a spolupráce:
Národní památkový ústav
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Český národní komitét ICOMOS

Přípravný výbor konference:
Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
Pavel Jerie - Národní památkový ústav
Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT
Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav a Český národní komitét ICOMOS
Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK 17. 3. 2015 - úterý - od 9 do cca 17 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS
Zahájení

Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
Beton v architektuře a památkové péči

Prof.Ing.arch.Akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče
Pavel Jerie - Národní památkový ústav, vedoucí Odboru péče o památkový fond
Beton a obnova památek

Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. - Betonconsult s.r.o.
Kořeny betonu v 18. a jeho vývoj v 19. století.

Ing. Václav Jandáček – Projektová, konzultační a inženýrská kancelář
Betonové konstrukce od roku 1900 do druhé světové války

Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. - Stavební fakulta VUT v Brně
Degradace betonu a možnosti oprav v souladu s požadavky památkové péče

Ing. Jan Vinař - autorizovaný statik specializovaný na obnovu, konzervaci a rekonstrukce památek:
Betonářské technologie při zajištění historických budov a použití cementu při sanaci hradních zřícenin.

Mgr. Jiří Fiala - akademický sochař a restaurátor
Restaurování ušlechtilých cementových omítek a betonů

Prof.Ing.arch. Tomáš Šenberger – Katedra architektury FSv ČVUT, proděkan pro výstavbu
Železobetonové konstrukce textilních etážovek

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., Ing. Milan Hrabánek, Ph.D. - Kloknerův ústav ČVUT, oddělení experimentálních a měřicích metod
Hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností betonů z vybraných stavebních konstrukcí 1. pol 20. století

Program exkurzí 18. 3. 2015 - středa - dopoledne
Délka exkurzí cca 1 - 1,5 h.

Emauzský klášter - od 10 h
(stavební zásahy a architektura 20. století v klášteře Benediktinů na Slovanech - návštěva železobetonových krovů, věží a vybraných prostor Hypšmanovy přístavby)

Klementinum - od 9 h
(konstrukce betonových krovů a další zajímavosti)

Palác Lucerna - od 10 h
(železobetonové konstrukce, vybrané části interiérů, terasa, postupy oprav)

Muzeum pražského vodárenství - od 9 h
(haly filtrů Podolské vodárny s unikátní betonovou konstrukcí z roku 1930)

Exkurze jsou určené výhradně pro účastníky přednášek 17. 3. 2015.
Z kapacitních důvodů se lze zúčastnit pouze jedné exkurze.

Podrobné informace a přihlášky najdete na stránce.

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.