logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 343/2008 Sb. kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2013

uveřejněno v: č. 111/2008 Sbírky zákonů na straně 5298
schváleno:29.08.2008
účinnost od:12.09.2008
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (361 kB)]

343/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2008, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 12 odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 13 zákona: § 1 Vzor žádosti o vydání záruky původu Vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. § 2 Vzor záruky původu Vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. § 3 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Říman v. r. Příloha 1 Vzor ŽÁDOST o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 2 Vzor Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.