logo TZB-info

Reklama

Nová ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet

© Onidji - Fotolia.com
© Onidji - Fotolia.com

Vyšla nová závazná ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data. Účinná je od listopadu 2020.

Reklama

Jde o závaznou normu prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. Energetická náročnost budov zákona č. 406/2000 Sb. v posledním platném znění. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0331-1 ze září 2018.

Obsahem této normy jsou podklady pro výpočet energetické náročnosti budov za účelem jejich hodnocení podle souvisících právních předpisů. Tato norma je dokumentem obsahující jednotnou metodou zpracované a souměřitelné hodnoty typických parametrů používaných ve výpočtu energetické náročnosti budov.

Zpracovatel: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, IČO 68407700; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; spolupráce Ing. Miroslav Urban, Ph.D. Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.