logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kotlíkové dotace v roce 2014

V roce 2014 vstoupí nebo již vstoupilo do Společného programu na podporu výměny kotlů neboli Kotlíkových dotací min. 5 krajů. Příjmy žádostí již proběhly v Moravskoslezském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Očekává se příjem žádostí v Plzeňském a Středočeském kraji.

Kotlíkové dotace podporují i akumulační nádoby a regulaci
Kotlíkové dotace podporují i akumulační nádoby a regulaci

O tom, jak Kotlíková dotace funguje a jaké kotle jsou podporovány, jsme podrobně psali v článku Kotlíková dotace přehledně. Stále platí, že rozhodující krok zda zavést či nezavést Kotlíkové dotace je na jednotlivých krajích. Správce dotací, kterým je SFŽP, je připraven dorovnat prostředky pro Kotlíkové dotace pro jakýkoliv kraj v ČR. Kraje a SFŽP se podílí na úhradě nákladů rovným dílem.

Kotlíkové dotace jsou určeny výhradně pro fyzické osoby, které vlastní nemovitost v daném kraji. Vedle vlastního nákupu kotle je možné do dotačních uznatelných nákladů zahrnout i topenářské práce, nákup oběhových čerpadel, akumulační nádoby, apod.

Pro uplatnění Kotlíkové dotace je nutné vybrat nový kotel ze Seznamu výrobků a technologií (SVT). V něm je v současné době zaregistrováno přes 430 typů kotlů. Podporovány jsou automatické kotle na tuhá paliva min. 3. emisní třídy (na uhlí, pelety nebo kombinaci obou paliv), dřevozplynovací kotle a plynové kotle. Nejvyšší částkou jsou dotovány automatické kotle na tuhá paliva 4. nebo 5. emisní třídy, přehled jednotlivých typů kotlů včetně dotovaných částek udává následující tabulka:

Podporované typy kotlů v Kotlíkové dotaci
Číslo opatřeníTyp kotleVýše dotace [Kč]
Akotel na tuhá paliva emisní třídy 3 s automatickým dávkováním paliva40 000
Bkotel na tuhá paliva emisní třídy 4 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva60 000
Czplyňovací kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 nebo vyšší s akumulační nádobou55 000
Dplynový atmosférický kotel na zemní plyn15 000
Eplynový kondenzační kotel na zemní plyn20 000

Kotlíkové dotace v krajích

Největší výměna kotlů zatím proběhla v Moravskoslezském kraji. Vyhlášeny byly již 3 výzvy a souhrnně si žadatelé rozdělili 220 mil. Kč, které posloužily pro výměnu cca 4500 kotlů. Další 4. výzva je naplánována ještě na rok 2014, ale přesný termín zatím není znám.

Ve Středočeském kraji byla v roce 2013 otevřena 1. výzva s alokací 40 mil. Kč, za kterou bylo vyměněno cca 900 kotlů. Středočeský kraj již ohlásil 2. výzvu chystanou na rok 2014 s alokací 80 mil. Kč. Příjem žádostí začne v září a potrvá do konce roku. Žadatelé tak mohou počítat s penězi až v roce 2015. „Vzhledem k tomu, že se náš kraj bude podílet na této celkové částce rovnou polovinou, tedy 40 miliony, radní odsouhlasili, že tato částka bude zapracována do krajského rozpočtu pro rok 2015,“ informoval hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Detail šnekového podavače pro peletový kotel
Detail šnekového podavače pro peletový kotel

Ústecký kraj v roce 2013 vyhlásil první výzvu s částkou 20 mil. Kč, za níž bylo vyměněno 420 kotlů. Druhá výzva v roce 2014 již byla spuštěna 12. 5. 2014 a žadatelé vyčerpali prostředky během 2 týdnů. Pro tuto výzvu bylo alokováno celkem 30 mil. Kč, a to 15 mil. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje a 15 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Dne 12. 5. 2014 byla Kotlíková dotace otevřena také pro obyvatele Královéhradeckého kraje. Přesně týden trvalo, než byla vyčerpána částka 20 mil. Kč, která byla pro tuto výzvu vyčleněna. Krajští úředníci ještě přijali asi 30 žádostí od náhradníků. Celkem přijal krajský odbor životního prostředí 387 žádostí.

Letos budou moci o Kotlíkové dotace poprvé žádat také obyvatelé Plzeňského kraje. Žádosti se začnou přijímat 26. 5. 2014 a vyčleněny jsou prostředky v hodnotě 20 mil. Kč. „Předpokládáme, že bude možné uspokojit čtyři sta až pět set žadatelů,“ odhadl krajský radní Václav Štekl. Domácností, které používají kotel na tuhá paliva, je ale v kraji přes osm tisíc. Stejně jako v jiných krajích, i tentokrát je možné očekávat, že bude dotace vyčerpána během několika dní. Novinkou je, že žádosti se podávají nejprve elektronicky přes server eDotace, kde bude žadatelům přiřazeno pořadové číslo. Plzeňský kraj se tak chce vyhnout tomu, aby lidé před vyhlášením dotace nocovali ve frontě před úřadem.

Příslib dalších prostředků z fondů EU

Ředitel SFŽP Petr Valdman prozradil, že se chystají dotace na kotle také z evropských fondů. SFŽP má do konce roku 2020 přerozdělit celkem 12 miliard korun na zlepšení ovzduší, velká část prý půjde na ekologické kotle. Podmínky dotačního programu zatím nejsou známy a čeká se rovněž na souhlas Evropské komise.

Evropské fondy by měly podpořit ty domácnosti, které na dosavadní dotace nedosáhly, protože nesplňovaly některou z podmínek, nespadaly lokálně do vybraných krajů nebo nestihly zažádat z programu Zelená úsporám.

Detaily dotačního programu zatím vznikají v jednání mezi SFŽP a zástupci Evropské unie. Pokud by byla každá domácnost, která bude chtít příspěvek na kotel, samostatným drobným projektem, byl by celý proces značně administrativně náročný a jednalo by se o žádosti v počtu desítek tisíc. Uvažuje se proto například o možnosti sdružit lidi z jedné obce do společné žádosti administrované příslušným městským úřadem.

Také ministr Richard Brabec nastínil možnosti řešení kvality ovzduší s použitím modelu Kotlíkových dotací v podobě až 9 miliard korun z evropských fondů v období po roce 2014, a to pro celou republiku. Pro další výzvy v Nové zelené úsporám se navíc předpokládá 10% zvýhodnění pro zvláště ohrožené regiony. Těmi jsou Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Chystané změny

Detail retortového hořáku automatického kotle
Detail retortového hořáku automatického kotle

Další změny se chystají ve výši dotací pro různé typy kotlů. Zatímco dnes se dotují nižší částkou 40 tis. Kč technologicky slabší automatické kotle 3. emisní třídy a vyšší částkou 60 tis. Kč kotle vyšších emisních tříd (4. a 5.), do budoucna by měly zůstat pod dotační podporou jen technologicky nejvyspělejší kotle, které produkují nejméně škodlivých emisí.

Od 1. 1. 2014 se navíc dle Zákona o ochraně ovzduší nesmějí prodávat horší kotle, nežli 3. emisní třídy. Dotovat kotle, které splňují pouze minimální legislativní požadavky, ztrácí smysl. Logicky se nabízí směřovat nižší míru podpory pro kotle 4. emisní třídy a vyšší míru podpory pro současnou technologickou špičku – kotle 5. emisní třídy. Podobně na tom budou i dřevozplynovací kotle. Také zde trh nabízí rozdílnou technologickou úroveň v podobě 3., 4. nebo 5. emisní třídy. Kotle 3. emisní třídy by na dotace nedosáhly. Nové podmínky se teprve připravují.

 
Komentář recenzenta Ing. Tomáš Šimek

Slovní spojení „dotace na kotle“ na člověka útočí za všech stran. Možnosti dotací se řeší v televizi, rádiu, v diskuzích na internetu, ale také mezi sousedy apod. Článek přehledně popisuje základní informaci o kotlíkové dotaci a nastiňuje budoucí směr dotací. Čtenáře navíc věcně a aktuálně informuje o kotlíkových dotacích v jednotlivých krajích. To je právě to, co potřebuje pro lepší orientaci běžný uživatel kotle, který přemýšlí nad využitím dotací na pořízení nového, ekologického kotle.
Na závěr bych rád přidal svou zkušenost s podáváním žádosti o kotlíkovou dotaci v Královehradeckém kraji. Když jsem 12. května podával jednu z 387 žádostí, byl jsem mile překvapen, jak samotnými žadateli, tak i úředníky. Mezi žadateli, kteří se tu scházeli již od nedělního večera, panovala dobrá nálada. Při mém příchodu (12. 5. ráno) již mezi lidmi koloval pořadník a nikdo si nedovolil nikoho předběhnout apod. Taktéž i úředníci byli překvapivě milí a rychlí.

English Synopsis
Subsidies for replacement of the obsolete boilers in 2014

In 2014 enters or has entered into a joint program to promote the replacement of the obsolete boilers at least five counties. Grants are intended solely for individuals who own property in the county. In addition to its purchase of the boiler it is possible to grant eligible costs include heating, the purchase of pumps, storage tanks, etc.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.