logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhlášen 5. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ Wienerberger

Společnost Wienerberger vyhlásila jubilejní 5. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro střední průmyslové školy. Pro vítěze jsou opět připraveny zajímavé finanční odměny.

„Soutěž o nejlepší projekt“, kterou pořádá pro studenty společnost Wienerberger cihlářský průmysl a. s., se rok od roku těší většímu zájmu a letos oslaví již své páté jubileum. Všichni studenti 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních se mohou od září 2013 hlásit do dalšího ročníku soutěže se svými projekty rodinných domů a občanských staveb, které pro studijní účely vytvoří v rámci školního roku 2013 / 2014. Pro vítěze jsou opět připraveny zajímavé finanční odměny. Více informací včetně přihlášky a pravidel

Soutěž o nejlepší projekt je již tradičně vypisována ve dvou kategoriích. Studenti 3. ročníků posílají do soutěže projekty rodinných domů, zatímco jejich starší kolegové ze 4. ročníků mají za úkol zpracovat projekty občanských staveb (např. mateřské školky, restaurace, multifunkční centra apod.) nebo projekty bytových domů. Termín odevzdání soutěžních prací a přihlášek pro 4. ročníky je 18. 4. 2014. Pro studenty 3. ročníků je dán termín odevzdání prací na 23. 5. 2014.

Projekty jsou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním kole vyberou zástupci zadavatele a dané školy tři nejlepší práce v obou kategoriích. Vybrané práce tímto postupují do druhého kola, kde je posuzuje odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger, mediálních partnerů a odborníků v oboru. „Mnohé z projektů, které hodnotíme, jsou na vynikající technické úrovni a kromě formálního zpracování jsou zajímavé i svým originálním stavebním pojetím,“ uvedl člen poroty, Ing. Ivo Petrášek, zástupce společnosti Wienerberger. „Jsme rádi, že můžeme v rámci vzdělávání mladých lidí podpořit jejich kreativitu, představivost i technickou zručnost a smysl pro celek a detail,“ dodává Petrášek. Požadavky kladené na studenty vychází z denní praxe projekčních kanceláří a připravují studenty na jejich budoucí povolání.

Práce jsou hodnoceny na základě těchto kritérií: technická a grafická úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení stavby a originalita stavebně-technického řešení. Dalším hodnotícím kritériem je vhodné začlenění výrobků Porotherm, včetně typových detailů a konstrukčních řešení. Projekty v obou kategoriích musí minimálně obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a pokud to konstrukce stavby umožňuje, tak rovněž kladecí výkres stropu. Povinnou součástí je řez budovou, pohledy a detaily. 4. ročníky musí podle pravidel soutěže zpracovat také vizualizace objektu. Pro 3. ročníky je vizualizace vzhledem k lepšímu dokreslení doporučená. Soutěž připouští jak ruční, tak počítačové zpracování v měřítku 1:50. Práce musí být odevzdány ve formě výkresů na libovolném materiálu a poskládány do desek formátu A4.

V 1. kole získají studenti umístění v dané škole na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč a na 3. místě 500 Kč, a to v obou kategoriích (třeťáci i čtvrťáci). Finanční odměnu obdrží také školy, které ocenění studenti navštěvují, a odborní pedagogové, kteří oceněné studenty vedli. Vítězové druhého, celostátního kola se mohou těšit na 10.000 Kč za 1. místo, 5.000 Kč za 2. místo a 3.000 Kč za 3. místo. Každá škola, jejíž student bude mezi prvními třemi v celostátním finále, navíc obdrží 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2014 nebo na jiný veletrh obdobného zaměření a také finanční odměnu.

Vzhledem k omezenému počtu studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je doporučeno podat přihlášku/y co nejdříve a to na adresu sekretariátu soutěže: soutez_skoly@porotherm.cz.


Wienerberger s.r.o.
logo Wienerberger s.r.o.

Skupina Wienerberger AG představuje největšího světového výrobce cihel Porotherm a současně lídra v produkci pálené střešní krytiny Tondach v Evropě. V roce 2019 společnost Wienerberger oslavila 200 let výročí od svého založení. V ČR působí společnost ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.