logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

 Školy a učiliště v oboru vytápění

Vložit firmu
Firmy
logo

Fakulta stavební je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze, je historicky nejstarší a patří k největším fakultám ...

logo

Škola vychováva odborníkov v stavebných, drevárskych a autoopravárenských profesiách v 3-ročných učebných a 4-ročných študijných ...

logo

Škola připravuje na budoucí povolání žáky v tříletých oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou a ve čtyřletých oborech vzdělání ...

logo

Střední průmyslová škola ve Volyni je státní škola s právní subjektivitou a patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy ...

logo

STUDIJNÍ OBORY A JEJICH ZAMĚŘENÍ Všechny nabízené obory poskytují ve čtyřletém denním studiu střední odborné vzdělání s maturitou. ...

logo

SPŠ Duchcov vyučuje čtyřletý maturitní obor Technická zařízení budov se zaměřením na projektování.V průběhu studia studenti absolvují ...

Škola pro širokou oblast okresu Vsetín a přilehlých částí okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek, Kroměříž a Přerov. V oboru technická ...

logo

Učební obory se závěrečnou zkouškou, studijní obory s maturitou, nástavbové denní studium s maturitou. Ve škole je rovněž Centrum ...

logo

Výzkum a vývoj je ve Výzkumném energetickém centru (VEC) orientován na zlepšování technické úrovně spalovacích zařízení, alternativní ...

logo

Jedním z 24 ústavů na Fakultě stavební v Brně je Ústav technických zařízení budov, který je odborně zaměřen na obory Technika prostředí ...

logo

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je s celkovým počtem téměř 4500 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého ...

logo

Vyšší odborná škola Volyně si během své krátké existence vybudovala pevné a dominantní postavení mezi školami obdobného typu. Její úzká ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.