logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Ceník stavebních prací

www.cenikstavebnichpraci.cz
logo Ceník stavebních prací
Program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů staveb, čerpání rozpočtu a fakturaci obsahuje aktuální ceny stavebních prací a materiálů od firmy RTS, a.s. Program je jednoduchý na ovládání s celou řadou funkcí na ovládání v prostředí Windows.
O nás

Ceník stavebních prací je program pro sestavení výkazu výměr, stavebního rozpočtu, soupisu prací a podkladů do zadávací dokumentace, včetně harmonogramu stavby a fakturaci.

Základní součástí programu je databáze od firmy RTS, a.s., která obsahuje kompletní soubor popisů a cen stavebních prací a materiálů, tj. celý aktuální rozsah stavebních prací HSV, PSV, Montážních ceníků a Agregovaných položek a s nimi souvisejících Materiálů. K dispozici je tak nejen kompletní ceník zemních prací, ceník zednických prací, ceník komunikací, ceník pro trubní vedení, montážní ceník a ceník přesunu hmot a sutí, ale i řadu dalších ceníků, pokrývající celý rozsah stavebních činností.

Program umožňuje automaticky ocenit Váš slepý rozpočet zpracovaný v MS Excelu nebo v OpenOffice podle kódů bez nutnosti přípravy šablon (stačí mít k tomu jen soubor xls nebo xlsx). Zároveň je možné také využít po vlastní úpravě názvů položek předdefinované výstupy z programu podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. anebo při tvorbě rozpočtů používat speciální funkci Automatické určení výměr, která Vám určí výměry přímo z výkresu a vloží je rovnou do rozpočtu k vybrané položce.

Tento software je určený pro projektanty, architekty a techniky činné ve výstavbě, připravující podklady do zadávací dokumentace nebo provádějící technický dozor investora.

Ceník stavebních prací je na trhu již od roku 2000!

Software získal během té doby řadu předností:

  • obsáhlý a jednoduše ovladatelný program
  • bezkonkurenční cenová nabídka
  • kompletní databáze cen stavebních prací a materiálů RTS
  • snadné zpracování rozpočtu, harmonogramu stavby a fakturace
  • automatické určení výměr přímo z výkresu
  • ocenění slepého rozpočtu z Excelu
  • celá řada výstupů ve formátech PDF, XC4, XML, XLS a ORF
Obory činnosti Ceník stavebních prací

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu
 
 



© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.