logo TZB-info

Reklama

Vývoj obchodování na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem OTE v roce 2020

V roce 2020 dosáhl objem obchodů s elektřinou na krátkodobých trzích s elektřinou OTE nového ročního maxima ve výši 26,85 TWh. Vnitrodenní trh s elektřinou byl 4× vyšší než v roce 2019. Objem obchodů na vnitrodenním trhu s plynem i v roce 2020 překročil hranici 4 TWh.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou: V roce 2020 bylo na platformě denního trhu zobchodováno 22,41 TWh elektřiny, a jedná se tak o meziroční pokles ve srovnání s rokem 2019 (23,79 TWh). Průměrná cena obchodů v roce 2020 na denním trhu s elektřinou (BaseLoad) byla 33,62 EUR/MWh. Oproti roku 2019 se jedná o meziroční pokles průměrné ceny o 16 %.

V roce 2020 bylo na vnitrodenním trhu s elektřinou zobchodováno 4,44 TWh, což představuje meziroční čtyřnásobný nárůst ve srovnání s rokem 2019, kdy bylo zobchodováno 1,11 TWh. Hodnoty obchodovaného množství za rok 2019 byly překročeny již na začátku druhého čtvrtletí roku 2020. Průměrné denní obchodované množství v roce 2020 bylo 12,13 GWh. Pro srovnání, v roce 2019 před připojením k mezinárodnímu přeshraničnímu vnitrodenního trhu s elektřinou (SIDC, dříve XBID), bylo průměrné denní množství 1,5 GWh.

Na blokovém trhu s elektřinou bylo zobchodováno 5,5 GWh elektřiny.

Celkově se na krátkodobých trzích OTE zobchodovalo 26,85 TWh elektřiny, což představuje číslo přesahující 40 % tuzemské netto spotřeby elektřiny. Bylo dosaženo nárůstu ve výši 7,8 % oproti roku 2019, ve kterém se zobchodovalo 24,91 TWh elektřiny.

K 31. 12. 2020 mělo přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 120 účastníků trhu.

Organizovaný krátkodobý trh s plynem:

V roce 2020 bylo na vnitrodenním trhu s plynem zobchodováno 4,31 TWh. Došlo tak k meziročnímu poklesu oproti roku 2019, ve kterém účastníci trhu uzavřeli obchody o objemu 4,67 TWh.

Vedle vnitrodenního trhu s plynem organizuje operátor trhu také trh s flexibilitou. K 31. 12. 2020 mělo přístup na krátkodobý trh s plynem 104 účastníků. „V roce 2020 jsme úspěšně uvedli do provozu mobilní aplikaci pro obchodování na vnitrodenním trhu s plynem, která je dostupná pro operační systémy Android a iOS,“ říká vedoucí odboru Obchod, Jakub Šrom.

OTE si váží důvěry všech účastníků trhu v obchodní platformy operátora trhu, bez nichž by nebylo možné dosáhnout těchto objemů a tolik potřebné likvidity. Nelze ale opomenout, že významnou měrou se na růstu zobchodovaného množství elektřiny také podílí sdílení nabídek s evropskými obchodními platformami v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou.

V roce 2021 OTE plánuje spuštění mobilní aplikace pro obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou a bude pokračovat v další integraci již dnes propojeného denního trhu s elektřinou v rámci 4M MC (CZ-SK-HU-RO) s regionem MRC.

Věříme, že nejen těmito kroky, ale i v rámci celkové činnosti OTE, budeme nadále přispívat k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce a obchodování s elektřinou a plynem v ČR.

OTE, a.s.

Akciová společnost OTE, a. s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2002 a na trhu s plynem od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a plynem. OTE je dle § 20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, držitelem licence na činnosti operátora trhu, která zahrnuje trh s elektřinou a plynem v ČR.

OTE organizuje obchodování na denním, vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a také na vnitrodenním trhu s plynem. Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí nepřetržité zpracování a výměnu dat, informací pro zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými hodnotami dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní změnu dodavatele obou komodit. Současně spravuje národní rejstřík na emise skleníkových plynů. Společnost OTE je zodpovědná za administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie.

Akciová společnost OTE je ustanovena Energetickým regulačním úřadem nominovaným organizátorem trhu s elektřinou (NEMO), který zajišťuje jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů. Operátor trhu provádí, za účastníky trhu, reporting obchodních dat z krátkodobých trhů OTE do databáze Agentury pro spolupráci energetických úřadů (ACER).

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.