logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ing. Tomáš Maixner

Archiv článků autora:9.3.2016
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO

Při rekonstrukci veřejného osvětlení se obvykle požadavky omezují na pouhou starost o to, aby se použila svítidla s nižším příkonem než jaký mají ta stávající. Je to nesmyslný požadavek především tam, kde soustava zdaleka nesplňuje požadavky na kvalitní osvětlení. Což je, alespoň v malých obcích, obvyklý stav.

21.1.2013
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO

V minulém díle tohoto článku jsem rozebral některé z pozoruhodných změn obsažených v novelizované normě [2]. V tomto pokračování uvedu zbývající. Rozhodně nebudou popsány všechny novinky, protože to by vydalo nejméně na další díl. Ale věřím, že neopomenu alespoň ty nejdůležitější.

14.1.2013
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO

1. dubna vstoupila v platnost technická norma ČSN EN 12464-1 [2]. I tato norma se zdravým světlem úzce souvisí, stanoví pravidla pro správné (a zdravé) osvětlování pracovišť. V normě došlo k řadě změn. Drobným, ale i zásadním. Protože rozbor celé normy by byl neskutečně rozsáhlý, budu předpokládat, že čtenáři „starou“ verzi znají, a budu se věnovat především oněm změnám.

17.12.2012
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO

V seriálu o zdravém světle nesmějí samozřejmě chybět ani školy. V nich strávil každý řadu let svého života. Někteří dokonce život celý – míním samozřejmě život profesní.

3.12.2012
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO

V nepravidelném seriálu o zdravém světle nelze pominout novelu nařízení vlády č. 93/2012 Sb. [1] (dále pouze nařízení), která je platná od 1. dubna tohoto roku. Nařízení je věnováno ochraně zdraví při práci a souvisí samozřejmě také s osvětlováním.

14.2.2007
Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO, Siteco Lighting, s. r. o.

Jedním z podceňovaných zdrojů možných úspor provozních i investičních nákladů je údržba osvětlovacích soustav. Následný článek uvádí několik cest vedoucích k těmto úsporám. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.