logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ing. Petr Žítt

Archiv článků autora:Stavebně-technický průzkum brněnského kina Scala
16.10.2017
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D., Ing. Iva Rozsypalová, Ing. Ondřej Karel, Ing. Petr Daněk, Ph.D., Ing. Petr Žítt

Recenzovaný Příspěvek pojednává o realizovaném stavebně-technickém průzkumu kina Scala v Brně. Jedná se o historický objekt, jehož stavba byla dokončena v roce 1928. Základním účelem diagnostického průzkumu byla pasportizace poruch a vad hodnocené konstrukce, stanovení kvality betonu, identifikace způsobu vyztužení, posouzení příčin identifikovaných vad a poruch, posouzení celkového stavu stropní konstrukce ve vztahu k uvažovaným úpravám objektu nad kinem.

23.1.2017
Ing. Petr Žítt, doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

Recenzovaný Článek výše uvedeného kolektivu autorů se věnuje diagnostice klasické železobetonové konstrukce v duchu „Baťovské architektury“ postavené v 30. letech 20. století. Na základě předběžné prohlídky bylo pojato podezření na výskyt hlinitanových cementů v betonu, což bylo následně podrobnou diagnostikou potvrzeno. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.