logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nová čerpadla Wilo

Dortmundský výrobce čerpadel přichází na trh v České republice s novou řadou čerpadel Wilo Yonos MAXO, která je nástupcem osvědčené řady topenářských tříotáčkových oběhových čerpadel Wilo TOP-S.

Nová bezucpávková čerpadla vycházejí svou konstrukcí a vlastnostmi z inteligentních čerpadel s vysokou účinností Wilo Stratos, vůbec prvních mokroběžných čerpadel s novým, elektronicky komutovaným pohonem. Stratosy předběhly svoji dobu o třináct let a staly se dalším průkopnickým počinem firmy Wilo. Tentokrát zcela zásadním, protože v souvislosti s nařízením Evropské unie ErP a přísnými požadavky na účinnost oběhových čerpadel jsou dnes ECM motory standardem. Čerpadla Wilo díky svému technickému a technologickému náskoku mají nejen index energetické efektivity EEI hluboko pod požadovanou mez EEI ≤ 0,27, ale nabízejí i další vlastnosti, které rozšiřují pole využitelnosti, možnosti nasazení a řízení. Promyšlená a robustní konstrukce je zárukou vynikající životnosti a spolehlivosti. Snadné ovládání a nastavení čerpadel ve všech režimech provozu a minimální nároky na provoz a údržbu jsou u čerpadel Wilo samozřejmostí.

Konstrukčně je Yonos MAXO plně srovnatelný s čerpadly Stratos. S výjimkou možnosti připojení na vyšší řídící systémy a s absencí grafického displeje nabízí proti čerpadlům TOP-S celou řadu výhod.

Yonos MAXO je univerzálním oběhovým čerpadlem na topení, chlazení a klimatizaci pro veškeré soustavy na topnou vodu a směsi vody s glykolem do 50 % s teplotou od −20 °C do +110 °C bez omezení teploty okolí od −20 °C do +40 °C. Čerpadla Yonos Maxo lze nasadit do obytných i účelových budov, činžovních domů, apartmánových staveb, ubytovacích zařízení, nemocnic a zdravotnických zařízení, škol a učilišť, obecních i ostatních nemovitostí stejně jako do veškerých průmyslových, zemědělských a komunálních soustav topení, chlazení, větrání a klimatizace.


Yonosy Maxo disponují plynulým přizpůsobením výkonu v závislosti na změnách požadavků soustavy. Automatické přizpůsobení hydraulickým požadavkům soustavy přináší potlačení hlučnosti při optimální dodávce tepla a zároveň při výrazné úspoře elektrické energie. Pro snížení ztrát teplené energie je čerpadlo Yonos MAXO možné dodatečně vybavit tepelnou izolací spirální skříně, pro účely chlazení a klimatizace je doporučené nasazení parotěsné izolace spirální skříně.

Přesto, že se jedná o elektronicky regulované čerpadlo, jeho konstrukce umožňuje bez omezení a problémů práci s nízkoteplotními dopravovanými kapalinami a ani motor ani elektronika nejsou ohroženy případnou kondenzací vodních par na povrchu čerpadla. Navíc je čerpadlo chráněné proti vnější korozi kataforézním nátěrem.

Rotor čerpadla se otáčí v dopravované vodě, která zároveň maže kluzná ložiska. Mezi suchým prostorem elektricky napájeného statoru a rotorem je ve vzduchové mezeře umístěná oddělovací trubka, která utěsňuje mokrý prostor rotoru s ložisky. Velikost vzduchové mezery a magnetický odpor materiálu oddělovací trubky výrazně ovlivňuji účinnost motoru. Dále vylepšená účinnost čerpadel Yonos MAXO padá na vrub právě zmenšení vzduchové mezery mezi statorem a rotorem a použití nového materiálu oddělovací trubky se sníženou ztrátou magnetického toku mezi statorem a permanentně magnetickým rotorem.

Automatické přizpůsobení výkonu okamžitým podmínkám soustavy a přizpůsobení průtoku čerpadla je dosaženo stálým porovnáváním okamžité a požadované hodnoty průtoku. Výkon čerpadla tedy odpovídá v každém okamžiku požadavkům soustavy. Díky použitému ECM pohonu je regulace otáček možná v širokém rozsahu a je prakticky bezeztrátová. Vzhledem k tomu, že v 98 % provozní doby běží čerpadla v režimu částečného zatížení je celková spotřeba výrazně nižší než u čerpadel s pevnými otáčkami nebo u čerpadel s asynchronními motory s otáčkami řízenými frekvenčním měničem.

Odvzdušnění prostoru motoru probíhá automaticky. Děje se tak prostřednictvím systému filtračních a průtočných kanálků v prostoru motoru. Speciální filtrační ucpávky omezují průtok topné vody vzduchovou mezerou a ložisky a zamezují tak vstup malých abrazivních částí do citlivého prostoru mokroběžného čerpadla. Také prostor mezi oběžným kolem a ložiskovým štítem je utěsněn. Tím je lépe chráněno A-ložisko na straně motoru. Automatické odvzdušnění a filtrace dopravované vody se významně podílejí na životnosti čerpadla a na jeho odolnosti proti „nepříznivým“ poměrům v soustavách způsobených řekněme menší péčí, se kterými se bohužel stále lze setkat…

Yonos MAXO má sériově motor s plnou ochranou. Je spolehlivě chráněn před přehřátím, proudovým přetížením i blokací rotoru ve všech režimech. Žádná další externí ochrana motoru tedy není nutná. V případě výměny čerpadla za původní ve stávající instalaci, kde je ve stávající elektroinstalaci zakomponovaná ochrana motoru a nelze ji přemostit, nastavíme maximální hodnotu proudu podle typového štítku.

Také Yonos MAXO je vybaven pro Wilo typickým červeným ovládacím knoflíkem. Veškeré nastavení se tak snadno a komfortně provádí přímo na čerpadle. K dispozici jsou dva základní regulační režimy. Volí se otočení m ovládacího knoflíku. Zároveň je LED displejem zobrazena požadovaná výtlačná výška v metrech. Tu lze plynule nastavit od 0,5 m do maxima podle typu čerpadla.

Δp-c elektronika udržuje nastavený diferenční tlak na konstantní hodnotě a se změnou parametrů soustavy se mění pouze průtok. V režimu Δp-v se spolu s průtokem lineárně mění i požadovaná hodnota diferenčního tlaku. S rostoucím odporem soustavy klesá průtok i výtlačná výška, a to na polovinu výtlačné výšky předem nastavené. Yonos MAXO je sériově vybaven bezpotenciálovým kontaktem souhrnného poruchového hlášení SSM. Jedná se o rozpojovací kontakt (v klidu sepnutý, v poruše rozpojený), zatížitelný od 12 V=, 10 mA do 250 V~, 1 A. Kontakt je tedy sepnutý v případě, že je čerpadlo bez napájení, bez poruchy nebo v případě totálního výpadku modulu. Rozpojený je v případě poruchy jako přetížení motoru, přehřátí modulu, nadproudu, blokování rotoru, ztrátou kontaktu mezi pohonem a modulem, podpětí a přepětí v síti. Jednotlivé poruchy jsou přímo na LED displeji čerpadla hlášeny v kódech.

Elektrické připojení Yonosu MAXO je díky snadno přístupnému modulu a nové speciální zástrčce Wilo velmi snadné, pohodlné a rychlé. Čerpadla lze napájet 1~230 V, 50/60 Hz nebo 3~230 V, 50/60 Hz. Provoz s proudovými chrániči je možný podle DIN EN 61008-1.

Yonos Maxo je možno montovat ve všech montážních polohách s vodorovnou osou pohonu. Montáž usnadňují i kombinované příruby PN6/10 ve standardních stavebních délkách. Čerpadla se dělají i ve zdvojeném provedení se dvěma pohony na jedné spirální skříni. V současné době jsou k dispozici čerpadla od závitových DN 25 do přírubových DN 65. Kompletní řada do DN 100, včetně zdvojených do DN 80 bude k dispozici postupně do konce letošního roku.

Čerpadla Wilo Yonos MAXO nejsou jen nástupcem řady TOP-S, ale přinášejí novou kvalitu. Oč složitější a komplikovanější jsou po technické a technologické stránce, o to jsou spolehlivější, mají jednodušší montáž a snadnou obsluhu. My u Wilo tomu říkáme „Pioneering for you“.


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.