logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Energie ze Slunce bez dotací a bez emocí

Evropské dny Slunce zahájeny

Tiskovou konferencí v Národním divadle byl zahájen letošní ročník Evropských dnů Slunce v České republice. Mezi prvními pořádala Den Slunce základní škola na Vsetíně na Sychrově.

Reklama

Sluneční záření lze ekonomicky efektivně využívat i bez dotací a propagovat jeho využívání lze i bez útoků na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo další subjekty.

Sluneční záření lze využívat mnoha způsoby, z nichž fotovoltaika na polích patří z hlediska vhodnosti spíše na konec seznamu. Elektřina z fotovoltaických panelů začíná postupně konkurovat jiným zdrojům energie. Fotovoltaické panely pro napájení parkovacích automatů jsou dnes běžné i bez dotací, stejně jako se dříve staly běžnými fotovoltaické články na kalkulačkách.

Málo se však mluví o skutečnosti, že elektřina z fotovoltaických panelů je 5krát levnější, než energie ze spalovacích motorů. Plánovaný 10% podíl obnovitelných zdrojů v dopravě by tak mohla nákladově efektivně pokrýt právě fotovoltaika. Problém je, že hybridních automobilů nebo elektromobilů, které by mohly fotovoltaickou elektřinu využívat, je velmi málo.

Fotovoltaika je přitom jen jedna z možností využití slunečního záření a fotovoltaika na polích je jen jednou z možností fotovoltaiky. Potenciál jiných možností jak fotovoltaiky, tak obecně možností využití slunečního záření je pravděpodobně větší, než všechny fotovoltaiky na polích, které v České republice máme.

Tisková konference v Národním divadle

Ve foyer Národního divadla proběhla 30. dubna 2013 tisková konference k zahájení Evropských dnů Slunce za účasti skromné skupinky novinářů. Setkání se jako zástupce hlavního mediálního partnera, jímž je odborný portál TZB-info zúčastnil i garant oboru Obnovitelná energie a úspory Bronislav Bechník. Kromě zástupce pořádající organizace Czech RE Agency, o. p. s. Jana Piňose si s novináři povídal i člen Českého solárního týmu Karel Šebela.

Jan Piňos stručně seznámil posluchače s historií Evropských dnů Slunce, které se vyvinuly z Tag der Sonne původně pořádaného již od devadesátých let v sousedním Rakousku. V loňském roce proběhlo v 19 zemích Evropy celkem na 8000 akcí. Jedná se o akce pořádané nadšenými jednotlivci, firmami, neziskovými organizacemi, ale i obcemi a školami.

Bronislav Bechník doplnil, že sluneční záření lze využívat dvěma způsoby: s využitím fotovoltaických panelů k výrobě elektřiny a s použitím solárních termálních kolektorů k ohřevu teplé vody. S využitím zrcadel lze pomocí slunečního záření dokonce vařit nebo grilovat. Zatímco solární ohřev se rozvíjí přinejmenším od poloviny 70. let, fotovoltaika se ve větší míře začala uplatňovat až na přelomu století. Existují však už chladírenské a mrazírenské návěsy, solární lodě, automobily i letadla poháněné elektřinou z fotovoltaických panelů a v lázeňském městě Bad Schandau jezdí na elektřinu z fotovoltaiky i tramvaj. Ve většině případů se jedná o experimentální zařízení a prototypy, protože ještě před třemi lety byla podobná zařízení z ekonomického hlediska nesmyslem. Fotovoltaika by v budoucnu mohla nalézt uplatnění i v zemědělství, kde je vysoká korelace mezi spotřebou energie a její dostupností ze slunečního záření. Možnosti jsou široké a je to obrovský prostor pro výzkum, vývoj a inovace.

Český solární tým

Karel Šebela navázal vyprávěním o přípravách na The Sun Trip - závod solárních kol z Francie do Kazachstánu. Speciální lehokola-tříkolky vyráběné firmou AZUB byly doplněny experimentálními fotovoltaickými panely, které dodalo vývojové oddělení firmy Solartec. Další panel si každý člen týmu veze na vozíku zapřaženém za svým kolem. Hmotnost nově vyvinutých panelů je ve srovnání s běžnou produkcí přibližně čtvrtinová.

Pro závod byly vyrobeny dva druhy panelů: jeden ze standardních fotovoltaických článků, druhý z článků "recyklovaných", tj. takových, které měly výrobní vady a byly z výrobního procesu vyřazeny a následně opraveny. Oprava je energeticky méně náročná než kompletní recyklace vyřazených článků.


Český solární tým u Národního divadla

The Sun Trip je expediční závod - každý závodník si vše potřebné veze sám, bez doprovodných vozidel a podpůrného týmu. Trasu závodu si každý volí individuálně, na trati jsou pouze dva kontrolní body: alpské sedlo Col du Petit Saint Bernard ve výšce 2188 metrů nad mořem a pak až ruské město Soči na břehu Černého moře, kde se bude v roce 2014 konat zimní Olympiáda. V závislosti na zvolené trase závodníci urazí 6800 až 7300 km.

Slunce je život

Hned následující pracovní den, tj. 2. května, pořádala Evropský den Slunce první základní škola, a to na Vsetíně na sídlišti Sychrov. V rámci projektového dne se žáci zabývali Sluncem jako zdrojem energie, světla a tepla, ale i Sluncem jako vesmírným tělesem a Sluncem jako inspirací pro umělce. Skupinky žáků složené ze zástupců všech tříd se vydaly pod vedením deváťáků po škole, a po jednotlivých stanovištích, k plnění rozmanitých úkolů.


Slunce je život v základní škole na Vsetíně-Sychrově

Žáci 2. stupně Základní školy Vsetín-Sychrov si Evropské dny Slunce připomenou ještě jednou, a to v následujících vyučovacích hodinách fyziky a přírodopisu, kdy zhodnotí úkoly plněné v rámci projektového dne ve vztahu ke Slunci a tomu, co lidem poskytuje.


Plnění úkolů ve skupinkách

Škola využívá sluneční záření oběma způsoby. Na střeše jsou instalovány jak solární termální kolektory, tak fotovoltaické panely. Kolektorů je celkem 8 a ve slunných dnech pokryjí potřebu teplé vody. Fotovoltaický systém je pouze demonstrační, sestává ze dvou panelů.

Rovněž při této akci byl přítomen náš redaktor Bronislav Bechník.

Národní divadlo v minulých letech výrazně snížilo spotřebu energie. Veškeré investice do úspor energie byly realizovány formou EPC (Energy Performance Contracting) bez potřeby vlastních finančních prostředků. Vše zainvestovala realizační firma, které se investice splatí z úspor.

Czech RE Agency, o. p. s. je nezisková společnost propagující úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

English Synopsis
European Solar Days opened

The third year of European Solar Days in the Czech Republic opened. Press conference to launch the European Days of the Sun took place at the National Theatre on Tuesday, 30 April 2013 with the participation of a modest group of journalists. There was also a representative of the Czech Solar Team which will participate in solar bikes race called "The Sun Trip" - from Chambery in the France to the capital of Kazakhstan Astana. In parallel the solar bike was presented near to the National Theatre for public.
Next working day - 2 May 2013 - took place a project day named "The Sun is Life" in elementary school in Vsetin on Sychrov. Students dealed with the Sun as a source of energy, light and heat, as well as the Sun as a body in the Universe and the Sun as inspiration for artists.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.