logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Blíží se mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE 2013

18. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE, jejímž odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, se uskuteční od 21. do 23. května na pražském výstavišti v Letňanech.

Reklama

Svátek oboru vodního hospodářství v květnu v Praze

Po dvou letech opět přinese mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY – KANALIZACE osvědčenou kombinaci široké přehlídky novinek, inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací. Právě dvouletá periodicita konání výstavy v kombinaci s dalšími novinkami zvyšuje její atraktivitu jak pro všechny tradiční i nové vystavovatele, tak i pro návštěvníky.

VOD-KA 21.-23. 2013 Praha

VODOVODY – KANALIZACE 2013 - Vaše výstava v novém!

Pro další ročník výstavy je symbolické právě slovo „nové“ – nové místo konání v nově zbudované části výstaviště v Praze Letňanech, v nových moderních výstavních halách společně s novým konceptem výstavy a s jejím propojením s novou konferencí VODA FÓRUM. Přináší nové příležitosti nejenom v podobě prezentace širšího spektra novinek vystavovatelů či technologických zlepšení, ale i nové skupiny návštěvníků z Čech, které přivádí přesun výstavy do Prahy. Nesmíme opomenout ani nové cenové podmínky či nová témata výstavy.

Ing. Jana Ostrá, manažerka výstavy z pořádající společnosti Exponex, k výstavě řekla: "Svátek vodohospodářů a příznivců oboru v Praze se blíží. Nový koncept znamená mimo jiné pořádání výstavy VOD-KA jednou za dva roky. Pro letošní ročník je dosud přihlášeno 181 vystavovatelů, kteří prezentují 289 firem z 20 států. Dvouletý koncept uvítala řada firem a v letošním roce se tak někteří vystavovatelé vrátili."

VOD-KA 21.-23. 2013 Praha
Výstava VOD-KA bude 21.-23. 2013 Praha v nových halách 3 a 4 Výstaviště Praha Letňany
K letošní výstavě se váže rovněž nové místo. Jak řekla J.Ostrá: "Letošní VOD-KA se bude konat v nových halách 3 a 4 na Výstavišti v Letňanech. V hale 3 budou armatury, potrubí, měření, regulace a řízení. V hale 4 bude čištění, projektování, ministerstva, SOVAK i například plány povodí."

Letošní novinkou a zajímavostí je i úzká spolupráce s Chorvatskem. Jak řekl Ing. Aleš Pohl z Exponex: "Chorvatsko má nyní blízko k evropským penězům a má zájem o naše projektanty, technologie a výrobky. V delegaci na výstavě budou z významné osobnosti z oblasti vodohodpodářství v Chorvatsku, které se podílí na rozhodování o zakázkách a jejich přípravě. Chorvatsko je zemí s centralizací hodpodaření s vodou, což je velmi dobrý základ pro spolupráci."

Nová témata: Inovace ve vodním hospodaření a hospodaření s vodou

Do sbírky novinek, které provází další ročník vodohospodářské výstavy, můžeme zahrnout také nová témata, kterým se bude výstava věnovat. V centru pozornosti bude především problematika inovací ve vodním hospodářství a ekoinovace, a to nejenom z pohledu představení nových technologií, ale i jejich samotný vývoj a výzkum jako jeden z možných nástrojů posílení konkurenceschopnosti firem i celé České republiky. Další neméně zajímavou tematickou skupinou je problematika hospodaření s vodou, která je aktuální nejenom v lokálním, ale především v celosvětovém měřítku. Proto jsme se připojili a z tržeb za vstupné finančně podpoříme projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma Voda, které organizuje nezisková společnost Člověk v tísni.

Ředitelka kanceláře SOVAK Miloslava Melounová řekla k doprovodnému programu: "Doprovodný program je určen pro odbornou veřejnost a je rozdělen podle témat do tří dnů.
  • První blok je věnován novele zákona, kterou bude přednášet přímo Ministerstvo zemedělství. Novela jistě nebude v době konání výstavy v konečné podobě, ale i tak bude velmi zajímavé slyšet komentář z úst předkladatele. A to i vzhledem k tomu, že některým ustanovením, například financování vodovodních přípojek z předkládané novely, byla již v médiích věnována pozornost.
  • Druhé téma je plánování v oblasti vod. Připravuje se druhá etapa národních plánů povodí, přednášet budou zástupci Ministerstva životního prostředí.
  • Třetí téma je hospodaření s dešťovými vodami z právního pohledu.
  • Jeden celý den bude věnován kalům. Jejich kvalitě, legislativě v oblasti nakládání s kaly, možnostem jejich energetického zhodnocení, možnostem podpory atd.
  • Odborným garantem doprovodného programu ve čtvrtek je Asociace pro vodu a tématem je problematika domovních čistíren odpadních vod. Legislativa, ohlašování, vhodnost typů, a kontrola a nová problematika odborné způsobilých osob pro kontrolu DČOV."

Zajímavé cenové podmínky

Jednou z dalších důležitých parametrů výstavy jsou cenové podmínky pro vystavovatele. Za výstavní plochu zůstávají ceny stále stejné, a to i přes rostoucí inflaci a ceny vstupů. Zároveň však musíme dodat, že se snižují ceny technických přívodů a většiny dalších služeb. Chcete získat plochu za zvýhodněnou cenu? Podejte přihlášku k účasti do 31. ledna 2013!

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.