logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Aktivní horská chata Knofelebenhaus, Schneeberg - Rakousko

Po požáru horské chaty Knofelebenhaus v pohoří Schneeberg byl zprovozněn projekt Neubau Knofelebenhaus jako enviromentálně příznivá budova, která využívá obnovitelné zdroje energie, spojuje energetickou efektivnost s dobrým vnitřním prostředím a vytváří permanentní interakci budovy a jejího okolí.

Reklama

Tvar se řídí energií

Obr. 1 Chata – jižní pohled z exteriéru
Obr. 1 Chata – jižní pohled z exteriéru

Krátké chodby a funkční koncept místností kvůli plynulému provozu, aktivní a pasivní využívání sluneční energie a sběr dešťové vody, resp. vody z roztátého sněhu – to vše v rozhodující míře ovlivnilo tvar budovy. Zadavatelé požadovali po projekčním týmu také atraktivní ztvárnění budovy z jižní strany. Tvar a barva střešních oken a fotovoltaických článků umožnily harmonickou integraci těchto prvků do střechy, resp. plochy fasády. Díky sklonu střechy v úhlu 70° se sníh v zimě neudrží, čímž je zaručené vysoké využití solárních zdrojů energie. Střecha severní strany se sklonem 8° propůjčuje budově její výraznou siluetu a slouží k zásobování objektu vodou z deště a sněhu.

 

Minimum času

Obr. 2 Energetická koncepce domu
Obr. 2 Energetická koncepce domu

K místu výstavby v nadmořské výšce 1 250 metrů se lze dostat jen úzkou lesní cestou, která je v zimě nesjízdná. Stavba mohla být zahájena až počátkem srpna a musela skončit ještě před začátkem zimní sezóny. Proto byla pro výstavbu použita vysoká míra prefabrikace – jak u železobetonových dolních podlaží, tak u dřevostavby horních podlaží. Budova je kompaktní, umístěná na závětrné straně, s dobře izolovaným obvodovým pláštěm a je orientována na jih s cílem optimalizace pasivních solárních zisků. Stěny z pohledového betonu v centrální části budovy a železobetonový strop byly použity z důvodu požárního řešení i zajištění akumulace stavby.

Budova je ve stavebním povolení označena jako „hotel bez elektrické a vodovodní přípojky“, to znamená, že není napojena na žádné inženýrské sítě a navíc neexistuje ani žádné napojení na kanalizaci. Díky nízké energetické náročnosti objektu je možné použitím obnovitelných zdrojů energie dosáhnout při střední obsazenosti úplné soběstačnosti.

Tab. 1 Tabulka energetické bilance domu
Tab. 1 Tabulka energetické bilance domu

Obnovitelné zdroje:

  • Sběr dešťové vody ze střechy a následná úprava
  • Ohřev TUV pomocí 15 m2 solárních kolektorů na střeše
  • Integrované PV články s výkonem od 9,15 kWp
  • Pec na dřevo (s výkonem 25 kWh) na vaření a topení

Kvalita denního osvětlení zaručuje snížení nároků na umělé osvětlení i kontakt s venkovním prostředím. V restaurační části bylo dosaženo ČDO od 4,5 do 7,1 %. Chodby a schodiště bez oken prosvětleny světlíky a světlovody VELUX.

 
Obr. 3aObr. 3bObr. 3cObr. 3 Činitel denní osvětlenosti jednotlivých podlaží

V rámci koncepce rozvržení okenních otvorů byla zpracována i studie energetické bilance transparentních částí konstrukce.

Graf 1 Měsíční energetická bilance oken
Graf 1 Měsíční energetická bilance oken
Graf 2 Roční využití energetických zisků oken (ti – vnitřní teplota)
Graf 2 Roční využití energetických zisků oken (ti – vnitřní teplota)

Obr. 4 Interiér pokoje
Obr. 4 Interiér pokoje
Obr. 5 Interiér restaurace
Obr. 5 Interiér restaurace

Šetrné materiály

V interiérech bylo použito neošetřené dřevo (stěny, stropy, podlahy). Byly využity všechny možnosti použití recyklovatelných nebo recyklovaných materiálů – například na strop restaurace byly použity odřezky z výstavby domu, které zde tvoří i výrazný výtvarný prvek a zlepšují akustiku prostoru.

Horská chata Knofelebenhaus dokazuje, že je možné získat zdravé vnitřní klima v budově s pozitivní energetickou bilancí, a naplňuje tak všechny požadavky aktivního domu. Z pohledu uživatelů jsou vysoko hodnoceny parametry vnitřního prostředí, prosvětlení i architektonický výraz staveb (vizuální složka vnímání je nejsilnější).

Obr. 6 Dokumentace výstavby
Obr. 6 Dokumentace výstavby

Architekt: projekční kancelář baukult
Arch. DI Regina Lettner a Günter Lagler, 1070 Wien

Řízení projektu, stavební dozor: baukult

Projekt denního osvětlení: VELUX Österreich GmbH, Wolkersdorf

Užitná plocha: 665 m2
Počet lůžek: 65
Počet míst v restauraci: 106

Doba výstavby: 8. srpna 2011 – 6. května 2012

Zhotovitel, dřevěná stavba: Schmid Baugruppe, Frankenburg

www.velux.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.