logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Vyhlášení výsledků 15. ročníku Ceny Siemens, soutěže na podporu českého školství a vědy

Tradiční soutěž talentovaných technických mozků se konala ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Vítězové získají odměny v celkové výši 1,2 milionu Kč.

Rektoři technických a ekonomických vysokých škol a předseda Akademie věd ČR ocenili talentované studenty, vědce a pedagogy při slavnostním vyhlášení výsledků 15. ročníku Ceny Siemens, soutěže na podporu českého školství a vědy, které se v pondělí 3. prosince 2012 uskutečnilo v pražské Betlémské kapli.

Rekordní počet 190 došlých přihlášek v šesti kategoriích musely posoudit jednotlivé poroty složené z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a ekonomických vysokých škol a zástupců Akademie věd České republiky. Letošní ročník byl totiž rozšířen o nové kategorie otevírající příležitost k ocenění výsledků práce mladých vědeckých pracovníků s nejlepšími výsledky v oblasti základního výzkumu a v oblasti inovací. V případě dvou tradičních kategorií diplomových a disertačních prací byl nově oceněn nejen student, ale také vedoucí pedagog. Další novou kategorií bylo ocenění nejlepšího pedagoga za přínos oboru, výchovu mladé generace a nové učební metody.

Cena za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Předseda poroty: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. (předseda AV ČR)
Vítězná práce:
A 2D Quantum Walk Simulation of Two-Particle Dynamics, kolektiv autorů – Aurél Gábris, Martin Štefaňák, Václav Potoček, Craig Hamilton, Igor Jex (Katedra fyziky FJFI ČVUT Praha)

Cena za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací

Předseda poroty: prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. (rektor ČVUT Praha) Vítězná práce: Metoda pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek, kolektiv autorů – Ondřej Číp, Zdeněk Buchta, Martin Čížek, Břetislav Mikel, Šimon Řeřucha, Václav Hucl, Tomáš Pikálek (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Brno)

Nejlepším vysokoškolským pedagogem byl zvolen devadesátiletý Doc. MUDr. František Véle, CSc. z FTVS UK Praha. Ocenění převzal z rukou Eduarda Palíška, generálního ředitele Siemens ČR.
Nejlepším vysokoškolským pedagogem byl zvolen devadesátiletý Doc. MUDr. František Véle, CSc. z FTVS UK Praha. Ocenění převzal z rukou Eduarda Palíška, generálního ředitele Siemens ČR.

Cena pro nejlepšího pedagogického pracovníka

Předseda poroty: Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (rektor UK Praha)
Vítěz: Doc. MUDr. František Véle, CSc. (Katedra fyzioterapie FTVS UK Praha)

Cena za nejlepší diplomovou práci

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha)
Vítězné práce:

  1. Dynamic Scene Understanding for Mobile Robot Navigation, Ondřej Mikšík, vedoucí práce Luděk Žalud (VUT Brno)
  2. Geometrically induced properties of the ground state of quantum mechanical Hamiltonians with contact interactions, Michal Jex, vedoucí práce Pavel Exner (ČVUT Praha)
  3. Možnost použití malých modulárních jaderných reaktorů v českých podmínkách, Václav Sláma, vedoucí práce Jan Zdebor (Západočeská Univerzita Plzeň)

Cena za nejlepší disertační práci

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha)
Vítězné práce:

  1. Experimentální kvantové zpracování informace s fotonovými páry, Karel Lemr, vedoucí práce Jan Soubusta (Univerzita Palackého Olomouc)
  2. Identifikace nádorových kmenových buněk ve vybraných nádorech dětského věku, Iva Zambo, vedoucí práce Markéta Hermanová (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno)
  3. Mechanisms of ring transformations of isothiouronium salts derived from bromolactones, Jiří Váňa, vedoucí práce Miloš Sedlák (Univerzita Pardubice)

Cena za nejlepší diplomovou či disertační práci ve spolupráci se Siemens

Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (prorektor pro VaV, ČVUT Praha)
Vítězné práce:

  1. Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích, David Lindr, vedoucí práce Pavel Rydlo (Technická univerzita Liberec)
  2. Návrh systému brzd vysokorychlostní elektrické jednotky, Vojtěch Krňanský, vedoucí práce Josef Kolář (ČVUT Praha)
  3. Specifické problémy rekuperace na stejnosměrném trakčním systému 3 kV, Jiří Pytelka, vedoucí práce Ladislav Mlynařík (Univerzita Pardubice)
Skupinové foto studentů, vědců a pedagogů oceněných v 15. ročníku Ceny Siemens na podporu vědy a vysokého školství.
Skupinové foto studentů, vědců a pedagogů oceněných v 15. ročníku Ceny Siemens na podporu vědy a vysokého školství.

„Vítězné práce jsou tradičně na velmi dobré úrovni a často jsou součástí širší badatelské činnosti. Oceněním pedagogů chceme nově přispět také ke zvýšení prestiže učitelského povolání a poukázat na mnohdy velmi dobrou pedagogickou spolupráci mezi univerzitami a Akademií věd ČR,“ řekl Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice, a dodal: „Konkurenceschopnost České republiky je závislá na kvalitním základním výzkumu a inovacích. Jedno bez druhého nemůže dlouhodobě existovat – vždyť základní výzkum je konverze peněz do poznání, inovace jsou pak konverzí poznání do peněz. Proto chceme svou podporou přispět také ke zviditelnění mladých vědců, kteří v těchto dvou oblastech dosáhli mimořádných výsledků.“

Ceny Siemens s plaketou vynálezce Wernera von Siemens byly letos uděleny již po patnácté. Celkem bylo oceněno již 233 studentů, pedagogů a vědců. Ve formě stipendií a finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující šest milionů korun. Cena Siemens je jediným projektem svého druhu, který soustavně podporuje českou vědu a školství nezávisle na škole, tématu či spolupráci s firemním sektorem.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 122 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2011/2012 (říjen–září) obrat 32,5 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2011/2012 dosáhl Siemens obratu 78,3 miliard EUR s čistým ziskem 5,2 miliard EUR a zaměstnával zhruba 370 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz a http://www.siemens.com.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.