logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nová řada infrazářičů HELIOS

Pro rok 2002 připravila firma Mandík na základě posledních poznatků novou modelovou řadu infrazářičů HELIOS, jejímž hlavním znakem je zcela nová konstrukce zrcadel a rozšíření výkonu až na 50 kW.


1. zrcadlo nerez-NEIZOLOVANÉ
2. zrcadlo nerez-IZOLOVANÉ
3. zrcadlo embosovaný AL-IZOLOVANÉ
4. bez zrcadla
Graf č. 1 - Poměrná intenzita sálavého toku zářiče

Z hlediska vytápění je cílem dosáhnout u zářičů co nejvyšší sálavé složky sdílení tepla, neboť teplo odevzdané konvekcí do okolního vzduchu je obtížně využitelné z důvodu umístění zářičů pod stropem vytápěného prostoru. Prvním kritériem hodnocení kvality zářičů je tedy intenzita sálavého toku. Druhým kritériem je rozdělení sálavého toku tedy rovnoměrnost sálavého toku. K usměrnění sálavého toku energie slouží tzv. zrcadlo zářiče, které také vytváří zákryt pro zadržení ohřátého vzduchu v bezprostřední blízkosti otopných trubic.

Klasické řešení zrcadel
Klasické řešení zrcadel vychází z teorie odrazu elektromagnetických paprsků v infračervené části spektra a předpokládá, že sálavá energie dopadající z otopných trubic na zrcadlo bude odražena směrem do prostoru a geometrické řešení zrcadla musí být takové, aby odražené paprsky tepelného zařízení směřovaly do vytápěného prostoru. Současně by povrch zrcadla měl vykazovat co nejvyšší odrazivost, což vede k použití lesklého povrchu (leštěný nerez, hliník). Takto řešené zrcadlo odrazí co největší množství dopadající energie, a proto teplota kvalitního zrcadla je poměrně nízká díky nízkému pohlcování dopadající energie. Je ovšem veliký problém udržet povrch zrcadla v takovém stavu, aby vlivem znečištění (event. oxidací) nedošlo ke zhoršení odrazivosti a tím pádem k výraznému snížení SÁLAVÉ účinnosti zářiče. U takto řešeného zrcadla zároveň díky rovinným plochám odrazných ploch dochází k nerovnoměrnému rozložení sálavého toku v prostoru pod zářičem a zvláště ve směru kolmém k ose zářiče vznikají větší rozdíly v intenzitě sálavého toku.Speciální povrchová úprava
Moderní řešení zrcadel
Moderní řešení zrcadla vychází z opačného fyzikálního principu, kdy povrch zrcadla vykazuje co nejvyšší pohltivost a dopadající energii pohltí. Tím se zvýší jeho teplota a celý povrch zrcadla se stává sekundárním zářičem, který díky tepelné izolaci reflektoru sdílí teplo sáláním směrem dolů. Firma Mandík provedla ve svých laboratořích měření vlivu zrcadla na intenzitu sálavého toku. Podle měření má povrch zrcadla vliv na intenzitu sálavého toku v rozmězí 6-12%, kdy izolací a zmatněním povrchu zrcadla dochází ke zvýšení sálavého toku energie (graf č. 1). Z téhož grafu je též patrné dramatické snížení výkonu zářiče bez zrcadla. V grafech č. 2 a 3 je znázorněno rozložení intenzity sálavého toku pod zářičem ve směru podélném i příčném k ose zářiče, kde izolované zrcadlo z embosovaného hliníkového plechu vykazuje rovnoměrnější rozložení sálavého toku než izolované lesklé zrcadlo a vyšší intenzitu sálavého toku v celé osálané ploše.


Graf č. 2 - Intenzita sálavého toku v podélné ose zářiče, H = 4 m, h = 1 m


Graf č. 3 - Intenzita sálavého toku v ose kolmé k ose zářiče H = 4 m, h = 1 m
Nový infrazářič Helios D50
Nová řada infrazářičů HELIOS 33/50 byla vyvinuta na základě poznatků a zkušeností s osvědčenou řadou HELIOS 10-40. Předehřevem spalovacího vzduchu spalinami dosahujeme účinnosti až 93,7%.

Použitím většího průměru spalovacích trubek spolu s izolovaným reflektorem jsme docílili sálavé účinnosti 68% což spolu s dvoustupňovým výkonem činí z infrazářiče HELIOS D 33/50 absolutní špičku v kategorii tmavých zářičů, která se svými parametry dostala na úroveň kompaktních zářičů.


  • VÝKON 50 kW


  • Vhodný pro vyšší instalace


  • Nová konstrukce zrcadla


  • Rovnoměrnější rozložení teplot


  • Dvoustupňový výkon a izolovaný reflektor ve standardní verziKontakt:
MANDÍK Vlastimil
Nádražní 509
267 24 Hostomice pod Brdy
tel.: 0316/584811
e-mail: mandik@mandik.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.