logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Druhý den konference environmentálních ekonomů EAERE 2012

Konference environmentálních ekonomů EAERE 2012 pokračovala druhým dnem přednášek. V hlavní přednášce William D. Nordhaus, profesor na Yale University v USA, přednášel na téma Modely pro integrované posuzování v oboru ekonomie a změna klimatu. Navazovalo hodnocení konference o ochraně klimatu Rio+20.

Reklama

Konference environmentálních ekonomů EAERE 2012 pokračovala druhým dnem přednášek. Hlavní přednáška dne následovala po obědě, William D. Nordhaus, profesor na Yale University v USA přednášel na téma Modely pro integrované posuzování v oboru ekonomie a změna klimatu (Integrated Assessment Modeling in Economics and Climate Change). Navazovalo hodnocení konference Rio+20.

Stejně jako první den byly přednášky rozděleny do tří bloků po šestnácti paralelních sekcích. Taková organizace sice umožňuje zvládnout velké množství přednášek, účastníci však musí pečlivě plánovat.

V pátek bylo několik sekcí věnováno trvalé udržitelnosti obecně, nebo různým obnovitelným i neobnovitelným zdrojům energie z hlediska jejich udržitelného čerpání a ekonomických dopadů. Další přednášky byly věnovány ekonomickým aspektům environmentálních témat, terénním experimentům v rozvojových zemích nebo například využití teorie her.

Posluchárna, v níž ve středu v podvečer proběhl kulatý stůl , byla po celý den vyčleněna pro panelové diskuse o politických tématech: Ekonomické hodnocení ekosystémových služeb, která navazovala na hlavní přednášku I. J Batemana z předchozího dne, Ekonomické perspektivy k roku 2030 a politická opatření pro dekarbonizaci Evropy a Ekonomické analýzy regulace nebezpečných chemikálií.

Poněkud paradoxně konference probíhá v budově, která rozhodně úsporná není. Všechny posluchárny jsou klimatizovány, ale prosklené atrium se přehřívá na nesnesitelnou úroveň, takže účastníci při změně prostoru zažívají teplotní šoky. Navíc, přestože svítilo sluníčko, v atriu byly rozsvíceny všechny žárovky.

Hlavní plenární přednáška

Modely pro integrované posuzování v oboru ekonomie a změna klimatu

Integrated Assessment Modeling in Economics and Climate Change

William D. Nordhaus, Yale University, USA

Jedno z podstatných sdělení přednášky bylo, že pokud má být vzrůst průměrné globální teploty na Zemi omezen na 2 °C, musí vyspělé země začít v podstatě okamžitě, a rozvojové se k nim musí přidat v průběhu 10 až 20 let v závislosti na rychlosti jejich rozvoje. Shoduje se na tom celá řada modelů pro integrované hodnocení dopadů.


Z prezentace: Schéma modelu pro integrované hodnocení

Odhadování dopadů klimatických změn patří k nejobtížnějším tématům v rámci Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel for Climate Change). Modely pro integrované posuzování jsou definovány jako přístupy, které kombinují znalosti z více oborů do jednoho rámce. Prof. Nordhaus se podílí na vývoji modelů DICE (globální) a RICE (regionální), které kombinují ekonomické a environmentální aspekty. Za zhruba 20 let používání prošly intenzivním vývojem.


Z prezentace: Obsahová struktura modelů DICE/RICE

Výstupy modelu – vzrůst průměrné globální teploty podle jednotlivých scénářů

Prof. Nordhaus prezentoval výsledky hodnocení pěti variant vývoje emisí CO2:

  • Základní – žádná opatření na snížení emisí
  • Ekonomicky optimální – ceny emisí a CO2 nastaveny tak, aby se maximalizoval diskontovaný ekonomický zisk
  • Limit 2 °C – taková opatření, aby se růst průměrné globální teploty omezil na 2 °C
  • Kodaň všichni – emisní cíle USA přijaté i ostatními bohatými zeměmi, chudší země se přidají během 10 až 30 let
  • Kodaň bohatí – emisní cíle přijaty jen bohatými zeměmi (tj. včetně například ČR)
  • Jednou z vad komplexních modelů je jejich složitost. Jsou tak rozsáhlé, že při obvyklé četnosti programátorských chyb téměř určitě každý model obsahuje nějakou významnou chybu.
  • Výstupy modelu – vzrůst průměrné globální teploty

Výstupy modelu – vzrůst průměrné globální teploty podle jednotlivých scénářů. Pro dosažení uvedených trajektorií je nutno emise zpoplatnit, v případě scénáře Limit 2 °C je cena povolenek extrémně vysoká.

Jednou z vad komplexních modelů je jejich složitost. Jsou tak rozsáhlé, že při obvyklé četnosti programátorských chyb téměř určitě každý model obsahuje nějakou významnou chybu.

Portál TZB-info je mediálním partnerem konference EAERE 2012.

English Synopsis
The second day of the EAERE 2012 conference

Environmental economists conference EAERE 2012 continued by the second day of lectures. Plenary Keynote Lecture named Integrated Assessment Modeling in Economics and Climate Change was held by prof. William D. Nordhaus from Yale University, USA. The lecture was followed by Plenary Panel Session on Rio +20 conference.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.