logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Základní informace v grafické a tabulkové podobě z Národního akčního plánu České republiky pro obnovitelné zdroje energie. Srovnání s plány ostatních zemí EU.

Reklama

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů stanoví národní cíl pro podíl energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 při výrobě elektřiny, vytápění a chlazení a v dopravě. Zároveň je stanovena předpokládaná trajektorie dosažení uvedených cílů. Je možno konstatovat, že český Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů (NREAP) je jedním z nejméně ambiciózních v rámci celé Evropské unie.

Podíl OZE ve státech EU
Obrázek 1: Pořadí zemí EU podle plánovaného podílu OZE v roce 2020 [TZB-info]

Česká republika byla z hlediska celkové výroby energie z obnovitelných zdrojů v roce 2010 v pořadí zemí EU na 12. místě, přibližně uprostřed seznamu. V roce 2020 se však propadne až na 18. místo, těsně před poslední třetinu. Mezi státy s vyšší spotřebou energie na osobu je Česká republika jediným státem, který se v celkovém pořadí přesune na výrazně horší pozici (podrobněji zde). Ve většině států s vyšší spotřebou energie na osobu je plánováno takové zvýšení energetické efektivnosti, že povede k poklesu spotřeby. Česká republika je v tomto výraznou výjimkou - je plánován růst spotřeby energie i ve scénáři s dodatečnými úsporami vlivem podpory energetické efektivnosti.

NAP OZE - instalovaný výkon
Obrázek 2: Instalovaný výkon OZE elektráren [TZB-info]

Profesní asociace působící v jednotlivých oborech vyjádřily výhrady proti současné podobě českého NREAP (zde), mimo Otočit paradigma české energetické debaty směrem ke zvyšování energetické efektivnosti v kombinaci s postupným růstem obnovitelných zdrojů se snaží program Energie Hnutí DUHA v projektu Chytrá energie a iniciativě Velká výzva.

NAP OZE - výroba elektřiny
Obrázek 3: Výroba elektřiny z OZE [TZB-info]

V podílu obnovitelných zdrojů byla Česká republika v roce 2010 na 18. místě. V roce 2020 se vzhledem k jednomu z nejnižších přírůstku v podílu OZE propadne až na 23. místo, přestože původně vyjednaný cíl 13 % byl o 0,5 % zvýšen. Vzhledem ke zpochybňování tohoto cíle ("eurohujerské závazky"), je možné, že nás předběhne i Belgie, kde je v současnosti podíl OZE asi třetinový ve srovnání s ČR.

English Synopsis
National Renewable Energy Action Plan of the Czech Republic

National Renewable Energy Action Plan of the Czech Republic sets national target for the share of energy from renewable sources by 2020 in electricity, heating and cooling and transport. Trajectory of interim targets is defined too.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.