logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Zhodnocení konference Dřevostavby v praxi 3

Třetí ročník odborné konference Dřevostavby v praxi, kterou pořádala společnost Rigips, s.r.o., proběhl ve dnech 5.- 6. listopadu 2009 v hotelu Skalský Dvůr u Nového Města na Moravě.

Počet účastníků z projekčních a realizačních firem, specializujících se na výstavbu dřevostaveb, dosáhl přibližně 200 osob. Průběh konference i vysoký počet zájemců jasně potvrdil, že témata dřevostaveb s důrazem na praktické zkušenosti stále více přitahují pozornost odborné veřejnosti.

Během dvoudenní konference proběhlo 21 přednášek a celou akci podpořilo 23 partnerů. Konference byla zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 2 kreditními body. Konala se pod záštitou Asociace dodavatelů montovaných domů.

Odborné přednášky se zabývaly aktuálními problémy, certifikací dřevostavbařů, zkušenostmi s programem Zelená úsporám, skladbami konstrukcí dřevostaveb s vazbou na průkaz energetické náročnosti budov, vnitřním prostředím energeticky úsporných domů, také novými konstrukcemi s deskovými materiály, bezpečnými prostupy kouřovodů stěnou dřevostavby, stavební akustikou, detaily v projektu řešenými pomocí softwaru a mnoha dalšími tématy. Vždy se zaměřením na praxi, zkušenosti, správné a chybné postupy a návody na řešení při výstavbě dřevostaveb.

Z řady partnerských společností byly po celou dobu konference k dispozici technici, kteří představovali správná technologická řešení, ukazovali možnosti materiálů, produktů a nástrojů a také správných pracovních postupů.

Celý odborný program se setkal s velmi kladným ohlasem. Přednášející byli specialisté ve svých oborech a podělili se o své zkušenosti a poznatky na vysoké úrovni. Důkazem zájmu o témata by jistě mohl být plný sál posluchačů i v pozdních odpoledních hodinách.

Největší pozornost a také velmi vysoké hodnocení v dotaznících získaly od účastníků přednášky k tématům "Řešení detailů v dřevostavbách" (J. Provázek, Rigips, s.r.o.), "Sanace šikmých střech" (K. Bulín, Dörken, s.r.o.), "Difuzně otevřené konstrukce dřevostaveb" (Prof. Ing. J. Krňanský, CSc., Insowool, s.r.o.) a "Vnitřní prostředí energeticky úsporných domů se zaměřením na dřevostavby" (doc. Ing. J. Chybík, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně).

Mezi nejvýraznější přednášky zabývající se technologií aplikace materiálů patřila témata "Skladby konstrukcí dřevostaveb s vazbou na průkaz energetické náročnosti budov. Vyhláška č. 148/2007 Sb." (Ing. Tomáš Sobol, energetický auditor) a také "Nové konstrukce s deskovými materiály Modrá akustická pro zlepšení akustického komfortu" (Ing. J. Otta, Rigips, s.r.o.).

Mezi hodně diskutované příspěvky patřila i problematika "Stavební akustika - vyhodnocení reálného měření na stavbě" (RNDr. Josef Vrána, CSc., vedoucí pracoviště CSI, a.s., ve Zlíně) a také "Řízené větrání s rekuperací tepla" (Ing. J. Jabor, Atrea, s.r.o.).

Společnost Rigips připravuje na základě všech pozitivních ohlasů i čtvrtý ročník konference Dřevostavby v praxi, která se bude konat opět v listopadu příštího roku.

Každý účastník konference si odnesl CD sborník se všemi přednáškami, doplňujícími články a také technickými podklady partnerů.

CD sborník je možné na vyžádání zaslat. Kontaktní osoba: Lucie Valterová, lucie.valterova@saint-gobain.com.

Podrobný program konference je umístěn na webových stránkách společnosti Rigips www.rigips.cz


Přednáškový sál konference Dřevostavby v praxi 3 s přibližně 200 účastníky
 
Ukázky z partnerských prezentací
 

Ukázky z partnerských prezentací
 
Ukázky z partnerských prezentací
 

Ukázky z partnerských prezentací
 
Jiří Provázek, produktový manažer sádrovláknitých systémů Rigidur, Rigips, s.r.o.
 

doc. Ing. Josef Chybík, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně
 
Prof. Ing. J. Krňanský, CSc., Insowool, s.r.o.
 


Ing. Tomáš Sobol, energetický auditor


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.