logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Zhodnocení konference Dřevostavby v praxi II.

Reklama

Druhý ročník odborné konference Dřevostavby v praxi, kterou pořádala společnost Rigips, s.r.o., proběhl ve dnech 6.- 7. listopadu 2008 v Hrotovicích u Třebíče. Počet účastníků z projekčních a realizačních firem specializujících se na výstavbu dřevostaveb dosáhl 250 osob. Ačkoliv to byl teprve druhý ročník, vysoký počet zájemců jasně potvrdil, že témata dřevostaveb s důrazem na praktické zkušenosti stále více přitahují pozornost odborné veřejnosti.

Během dvoudenní konference proběhlo 18 přednášek a celou akci podpořilo 17 partnerů. Konference byla zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnocena 2 kreditními body. Konala se pod záštitou Asociace dodavatelů montovaných domů.

V rámci odborného programu se mluvčí zabývali aktuálními problémy, příklady praktických realizací, správnými technologickými řešeními kritických míst na stavbách, požární odolností a bezpečností stavebních konstrukcí, zkušenostmi z kolaudačních řízení při výkonu státního požárního dozoru, statikou, zvukově izolačními vlastnostmi dřevostaveb, problematikou projektových prací v návaznosti na provádění na stavbě a mnoha dalšími tématy. Vždy se zaměřením na praxi, zkušenosti, správné a chybné postupy a návody na řešení při výstavbě dřevostaveb.

Z řady partnerských společností byly po celou dobu konference k dispozici technici, kteří představovali správná technologická řešení, ukazovali možnosti materiálů, produktů a nástrojů a také správných pracovních postupů.

Celý odborný program se setkal s velmi kladným ohlasem. Přednášející byli specialisté ve svých oborech a podělili se o své zkušenosti a poznatky na vysoké úrovni. Důkazem zájmu o témata by jistě mohl být plný sál posluchačů i v pozdních odpoledních hodinách.
Není zde možné vyjmenovat všechny zajímavé příspěvky. Největší pozornost a také velmi vysoké hodnocení v dotaznících získaly od účastníků přednášky k tématu požární odolnosti a bezpečnosti, kterými se zabývali tito mluvčí: Petr Kuklík, Associate Prof., Ph.D., CEng., vedoucí oddělení dřevěných konstrukcí Stavební fakulty ČVUT Praha, s tématem "Zjišťování požárních odolností dřevěných konstrukcí výpočtem", Ing. Isabela Bradáčová, CSc., vedoucí katedry požární ochrany a ochrany obyvatelstva Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské na Technické univerzitě Ostrava, s tématem "Výstavba dřevostaveb z pohledu požární ochrany", Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., ředitel odboru prevence HZS Moravskoslezského kraje, s tématem "Zkušenosti z kolaudačních řízení při výkonu státního požárního dozoru".


Přednáškový sál, který byl z kapacitních důvodů připraven v tenisové hale.
 
Jiří Provázek, Rigips, s.r.o.

Mezi nejvýraznější přednášky zabývající se technologií aplikace materiálů patřila témata "Technická řešení sádrovláknitých desek Rigidur" a "Nové skladby podlah Rigidur" produktového manažera Jiřího Provázka, Rigips, s.r.o., dále pak "Nejčastější chyby při realizaci pojistných hydroizolací a parozábran v šikmých střechách" technika Karla Bulína, Dörken, s.r.o., a také "Proč a kdy použít software pro konstrukce dřevostaveb" technika Ing. Vladislava Dvořáka, SEMACZ, s.r.o. Diskutovaný byl i příspěvek doc. Ing. Jana Krňanského, CSc., Insowool, s.r.o., na téma nové "Difúzně otevřené konstrukce Rigips-diffuwall®."


RNDr. Josef Vrána, CSc., CSI, a.s.
 
Ukázky z partnerských prezentací

Ze špičkových přednášek druhého dne je třeba zmínit "Zvukově izolační vlastnosti dřevostaveb", které vysvětloval vedoucí pracoviště Zlína CSI, a.s., RNDr. Josef Vrána, CSc., nebo "Statika dřevených konstrukcí" Ing. Antonína Hončíka.

 

Ukázky z partnerských prezentací

Společnost Rigips připravuje na základě všech pozitivních ohlasů i třetí ročník konference Dřevostavby v praxi, která se bude konat opět v listopadu příštího roku.


doc. Ing. Jan Krňanský, CSc., Insowool, s.r.o.
 
Ing. Isabela Bradáčová, CSc., FBI VŠB TU Ostrava

Každý účastník konference si odnesl CD sborník se všemi přednáškami, doplňujícími články a také technickými podklady partnerů.
CD sborník je možné na vyžádání zaslat. Kontaktní osoba: Jana Vařejčková, jana.varejckova@saint-gobain.com.

Podrobný program konference je umístěn na webových stránkách společnosti Rigips www.rigips.cz.

Pro doplňující informace kontaktujte:
Ivana Duchoňová
Marketing Specialist
Rigips, s.r.o.
Tel.: +420 296 411 762
E-mail: ivana.duchonova@saint-gobain.com
www.rigips.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.