logo TZB-info

Reklama

Moderní solární soustava pro školní kuchyni

Dne 19.11.2008 byla po čtyřměsíčním bezproblémovém zkušebním provozu předána do trvalého užívání solární soustava zajišťující ohřev teplé vody, umístěná na objektu kuchyně v areálu ZŠ v Lysé nad Labem. Systém byl spolufinancován z evropského fondu regionálního rozvoje.

Reklama

Základní škola J. A. Komenského v Lysé nad Labem začala v červenci 2008 využívat sluneční energii k ohřevu teplé vody. Po čtyřměsíčním bezproblémovém provozu tak mohl starosta města pan Ing. Jiří Havelka převzít od pana Roberta Milfaita, jednatele společnosti ERMONT, spol. s r.o. solární soustavu do trvalého užívání. Pro využití slunečního záření k ohřevu teplé vody na objektu jídelny byla jako nejvhodnější řešení doporučena energetickým auditem solární soustava s vakuovými trubicovými kolektory v počtu 16 ks. Ve výběrovém řízení uspěla společnost ERMONT, která provedla montáž systému s návrhem technologie českého výrobce společnosti REGULUS. Audit a komplexní projektové řízení dle návrhu Ing. Jana Schwarzera z ČVUT Praha zabezpečila společnost Energy Benefit Centre, o.p.s. Celkové investiční náklady projektu činily 1 896 776 Kč. Na financování projektu se dotací, bez které by nebyla realizace možná, podílel Evropský fond regionálního rozvoje a Státní fond životního prostředí ČR ve výši 1 389 267 Kč. Byla tak ukončena první etapa rekonstrukce školy s cílem maximálního zefektivnění nakládání s energiemi a využívání obnovitelných zdrojů v areálu školy.

Solární systém umístěný na ploché střeše na pozinkované konstrukci s orientací na jih a sklonem 45° je složen z 16 ks vakuových kolektorů KTU 15. Kolektory dodávané teplo je jímáno do akumulačních nádrží o objemu 2 000 l. Solární zásobník je vybaven trubkovými výměníky o přestupné ploše 9,7m2. Zapojení solárního okruhu do zásobníku je realizováno za pomoci třícestného zónového ventilu řízeného regulátorem, pro maximální využití i takzvaného difúzního slunečního záření při zhoršených klimatických podmínkách. Pro dohřev na požadovanou teplotu je navržena kaskáda 3 průtočných plynových ohřívačů o celkovém výkonu 132 kW. Výkon plynových ohřívačů je modulován od 3 kW až po maximální výkon kaskády 132 kW dle teploty vstupní vody předehřáté solárním systémem a okamžité spotřeby teplé vody. V případě, že je voda dostatečně ohřátá solárním systémem, plynové ohřívače nesepnou, ale ohřátá voda jimi pouze protéká. Toto zapojení umožnilo optimalizovat chod kotelny, kdy není nutné mimo topnou sezonu zapínat současné kotle, které vzhledem k velikosti původních akumulačních nádob a potřebnému objemu pracovaly s nízkou účinností. Opatření přispělo nejen k významné úspoře spotřeby zemního plynu, ale i k prodloužení životnosti stávajících kotlů, které jsou dnes spínány pouze v topné sezoně.

 

Sluneční energie, která dopadá na modrou planetu nepřetržitě a zdarma, je využívána prostřednictvím solárních kolektorů. Nahrazuje teplo, které by jinak muselo být dodáno jiným energetickým zdrojem. Škola J. A. Komenského je vytápěna a teplá voda ohřívána kotli na zemní plyn. Zemní plyn je relativně čistým energetickým zdrojem, přesto jde o fosilní palivo, které je do ČR téměř ze sta procent dováženo a jeho cena v posledních letech strmě roste. Instalací solární soustavy a oddělením systému vytápění a přípravy teplé vody došlo k významným energetickým úsporám a omezení emisí CO2.

Ing. Libor Novák - projektový manažer, Energy Benefit Centre, o.p.s.
Jana Javorčíková - vedoucí odboru městského investora, Město Lysá nad Labem

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.