logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Rigips přináší nový systém TopTherm - nadkrokevní izolace šikmých střech z pěnového polystyrenu (EPS)

Rigips, s.r.o., přináší nový systém TopTherm z pěnového polystyrenu (EPS) pro zajištění nadkrokevní tepelné a zvukové izolace šikmých střech. Je určen především pro energeticky úsporné rodinné domy, tj. zpravidla pro nízkoenergetické a pasivní stavby.

Pro šikmé střechy je z mnoha důvodů výhodné umístění tepelné izolace nad krokve. Stávající nadkrokevní konstrukce však neumožňovaly umístění dostatečné tloušťky tepelné izolace, která je však pro nízkoenergetické, popř. pasivní domy nevyhnutelná.

Na základě sledování a vyhodnocování referenčních projektů energeticky úsporných staveb je zřejmé, že pro tyto domy je třeba v neprůsvitných konstrukcích umístit:

  • do podlah a stěn 200 - 400 mm tepelné izolace,
  • do střech 300 - 500 mm tepelné izolace.

10 hlavních výhod systému nadkrokevní tepelné izolace TopTherm:

1. Jednoduchá a spolehlivá aplikace

Jednoduchá (tím i spolehlivá) aplikace tepelné izolace šikmé střechy prakticky v libovolné tloušťce.

2. Vysoká únosnost tepelné izolace

Vysoká pevnost EPS v tlaku zaručuje minimální deformace od zatížení i při velkých tloušťkách izolace.

3. Možná aplikace také při zhoršeném počasí

Nízká nasákavost polystyrenu umožňuje montáž také při zhoršených povětrnostních podmínkách.

4. Bez tepelných mostů v konstrukci

Tepelně izolační vrstva je souvislá, bez obvyklých tepelných mostů od krokví apod.

5. Přiznání krovu v interiéru

Systém umožňuje architektonicky zajímavé a elegantní přiznání krovu v interiéru.

6. Jednoduché a bezpečné umístění parozábrany

Provádění parozábrany na ideálně rovném podkladu je jednoduché, spolehlivé. Spoje je možno snadno a kvalitně slepit. Odpadá obvyklé komplikované dotěsňování parozábrany kolem kleštin apod.

7. Krov bez kondenzace

Hlavní dřevěné součásti krovu jsou umístěny mimo oblast teoretické kondenzace a jsou jednoduše kontrolovatelné, což podporuje dlouhodobou spolehlivost střechy.

8. Dostatečné větrání střešní krytiny

Střešní skládaná krytina je umístěna na tradičním laťování, což zajišťuje dostatečné větrání pod krytinou.

9. Spolehlivé a snadné kotvení v ploše

Kotvení systému v ploše je provedeno předmontovanými nerezovými tyčemi malého průměru, tak je zajištěno maximálně spolehlivé přikotvení proti sání větru. Nerezové provedení a malý průměr tyče zajišťují minimalizaci vznikajícího tepelného můstku a prakticky neomezenou životnost.

10. Svorníky pro přenos šikmé složky zatížení

Šikmá složka zatížení od krytiny je spolehlivě přenášena do krokví svorníky v oblasti římsy a okapu. Jednoduchý svorníkový spoj je používán pro veškeré tloušťky tepelné izolace.


Typická skladba systému TopTherm pro energeticky úsporné objekty

Poznámka: V úrovni spodní vrstvy tepelné izolace (6) je možno provádět elektrorozvody, popřípadě umístit pomocnou nosnou konstrukci například pro sádrovláknité desky Rigidur bez výrazného porušení parozábrany. Místo závěsných latí (13) je možno aplikovat pro střešní krytiny, jako například asfaltové šindele, štípaná břidlice apod., celoplošné bednění.

Pro doplňující informace, kontaktujte:

Centrum technické podpory Rigips
Tel.: +420 296 411 800
Mob.: +420 724 600 800
E-mail: ctp@rigips.cz
www.rigips.cz


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.