logo TZB-info

Reklama

Předpisy, které používá Ministerstvo financí pro stanovení výše regulovaných cen

Dnes jsme rozšířili sekci Právní předpisy na serveru Topinfo.cz o plná znění cenových výměrů Ministerstva financí ČR. Těmito předpisy jsou stanovovány mimo jiné i výše regulovaných cen energií.

Reklama

Před týdnem jsme v článku Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001 vycházeli přímo z prvotních předpisů, kterými reguluje ceny Ministerstvo financí ČR. Aby měl čtenář serveru Topinfo.cz plnou představu o právní úpravě regulace cen a současně měl i přístup ke všem podrobnostem, které jsou v těchto předpisech obsaženy, uveřejňujeme tyto právní normy v plném znění v rubrice Právní předpisy.

Regulaci cen provádí Ministerstvo financí ČR podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách tím, že každoročně vydává výměr, kterým vymezuje seznam zboží s regulovanými cenami. Tento výměr je uveřejňován v Cenovém věstníku. Nezveřejňujeme všechny výměry (resp. ne všechny jejich novely), pro přehlednost jsme vybrali jen ty nejdůležitější.
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.