logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nová filozofie řešení veřejných sociálních zařízení

U veřejných zařízení se začíná uplatňovat nová tzv. dvouprostorová filozofie v provedení rozvodů a zařizovacích předmětů. V technologickém prostoru jsou přístupny veškeré ovládací a pomocné prvky. Opravy, čištění či rekonstrukce je možné provádět s dobrou přístupností bez omezení provozu.

Reklama

U nových návrhů veřejných zařízení se začíná uplatňovat nová filozofie v provedení rozvodů a zařizovacích předmětů tzv. dvouprostorová.

Stávající systémy - jednoprostorové - mají veškeré rozvody a zařizovací předměty osazeny v obvodových zdech dané místnosti sociálního zařízení. Jejich konstrukce předurčuje montáž a případné opravy ze strany návštěvníka a tudíž omezují a ruší provoz sociálního zařízení.


Pohled na možné řešení montážně - technologického prostoru s rozvody vody

Nový pohled na problematiku používá dva prostory:

  • prostor pro návštěvníka
  • prostor montážně - technologický

Montážní prostor může tvořit montážní chodba, prostor, ve kterém je instalován systém přípravy TUV, úprava vody atd. V tomto prostoru jsou umístěny pomocné konstrukce /např. závěsných WC/ a po povrchu vedeny veškeré instalace. V technologickém prostoru jsou tedy přístupny veškeré ovládací a pomocné prvky

  • filtry
  • termostatické ventily
  • kulové ventily uzavírání přívodů jednotlivých armatur
  • elektromagnetické ventily bezdotykových baterií a splachovačů pisoárů a WC
  • elektroniky automatických armatur
  • kasičky mincovních automatů

Nejdokonalejší návrhy mají v montážních prostorech kanály zakryté pochůznými rošty. V těchto kanálech jsou vedena odpadní potrubí a umístěny čistící kusy.


Instalace a dostupnost WC kombi setu v montážně - technologickém prostoru

Výhoda tohoto řešení je zřejmá. Návštěvník není rušen činností opravářů a opraváře neruší nervózní návštěvník. Veškeré opravy, čištění či rekonstrukce je možné provádět v klidu, s dobrou přístupností všech prvků.


Prvek SOS 1 umístěný ve sprše. Uživatel na displayi vidí zbývající množství vody k použití

Neocenitelnou výhodou tohoto řešení je aplikace u sociálních zařízení která jsou sezónní, tj. především v autokempech a na venkovních koupalištích. Na zimu se u těchto zařízení vypouští voda z důvodu možného zamrznutí. Přístupnost a možná demontáž citlivých prvků po sezoně je hlavní předností tohoto řešení.

V souladu s tímto trendem firma AZP Brno s.r.o., která se snaží o zavádění nejnovějších prvků do svého výrobního programu, vyvinula systém armatur určený pro montáž do dělících příček. Základní myšlenkou je montáž armatur do otvoru o průměru 68 mm. Připojovací prvky jsou orientovány do montážní chodby.

Příkladem této koncepce je stavebnicový systém pro ovládání sprch určený především do autokempů, ubytoven a sportovišť - všude tam, kde je požadavek na úsporu vody a elektřiny pro její ohřev.

Základním prvkem je modul SOS 1, který je vybaven piezoelektrickým ovládacím tlačítkem a displejem pro ukazování času. Součástí dodávky je elektromagnetický ventil pro spouštění vody. Zařízení je velmi odolné proti poškození. SOS 1 se osadí do otvoru d = 68 mm ve stěně sprchové kabinky. El. napojení a rozvody se provádí v montážní chodbě.

Alternativy použití - možné kombinace

A) za použití sprchy se neplatí


Příklad instalace MAS 2.7 - mincovní automat pro ovládání 7 sprch s SOS 1

SOS 1 pracuje samostatně - je namontován v každé kabince. Uživatel má k dispozici předem nastavené množství vody, se kterým si hospodaří. Po jeho vyčerpání následuje vynucená přestávka, kdy vodu nelze spustit. Takto je uživatel nucen sprchování ukončit. Množství vydané vody i délku přestávky lze nastavit.

B) žetony (mince) - placené sprchování

1. v jedné kabince - SOS 1 a vhoz pro snímač žetonů (mincí) jsou umístěny ve sprchovací kabince. Žetony (mince) je možné vybírat v montážní chodbě - tím je výrazně snížena možnost násilného vniknutí k mincím v automatu. Spuštění vody je podmíněno vhozením žetonu (mince) - uživatel dostane určité množství vody, se kterým si pomocí tlačítka hospodaří. Po jeho vyčerpání je pro další sprchování opět nutno vhodit žeton (minci).

2. ve více kabinkách (max. 10) - V jednotlivých kabinkách jsou namontovány SOS 1. V místnosti před kabinkami je umístěn centrální žetonový (mincovní) automat. Po vhození žetonu (mince) si uživatel vybere tlačítkem číslo volné kabinky (možno opticky rozlišit dámské/pánské). Další postup užívání je shodný s bodem 1.

Ke všem variantám je možné připojit SOS TV - termostatický ventil v antivandalové úpravě přizpůsobený pro montáž přes stěnu.

Příkladem úspěšné aplikace jsou nová sociální zařízení v autokempu Chvalšiny na Šumavě. Je použito dvou mincovních automatů MAS 2.7. Každý ovládá 7 sprch s jednotkami SOS 1. Teplota vody se upravuje termostatickými ventily, které jsou umístěny do přívodu pro skupinu sprch.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.