logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Deset let modelování sálavého vytápění programem Hefaistos

Letos již uplyne deset let od první počítačové simulace sálavého vytápění pomocí programu Hefaistos. Tento program slouží pro výpočet prostorového rozložení výsledné teploty a intenzity osálání v prostorách vytápěných tmavými infrazářiči.

Pomocí této počítačové simulace lze optimalizovat návrh počtu, rozmístění a výkonu infrazářičů. Program je průběžně zdokonalován a aktualizován tak, aby byl v souladu se současnými požadavky na pracovní prostředí a s aktuálním sortimentem infrazářičů Helios výrobce MANDÍK, a.s., která je zadavatelem programu. Technická úroveň programu Hefaistos byla oceněna mj. i zlatou medailí veletrhu Aquatherm 2001.

Vstupními údaji pro výpočet jsou požadovaná výsledná teplota ve vytápěném prostoru, geometrie vytápěného prostoru, tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí a údaje o klimatické oblasti.

Hlavním výstupem výpočtu je grafické znázornění intenzity osálání a rozložení výsledné teploty po ploše vytápěného prostoru. Dalšími výstupy jsou hygienické posouzení návrhu sálavého vytápění a číselné vyhodnocení tepelných ztrát, instalovaného výkonu, teploty vzduchu uvnitř haly a spotřeby paliva.

Program používá unikátní výpočetní metody umožňující respektovat povrchové teploty obvodových konstrukcí i otvorů v opláštění, přičemž vychází ze skutečně naměřených charakteristik vyzařování jednotlivých typů infrazářičů Helios. Proto při správném zadání parametrů obvodových konstrukcí vytápěného prostoru jsou výsledky simulace sálavého vytápění ve velmi dobré shodě se skutečně měřenými hodnotami po realizaci vytápění dle provedeného návrhu.

Dále je uveden příklad návrhu sálavého vytápění haly o rozměrech (d x š x v) 60 x 30 x 10,5 m. Je vidět, že provedená simulace dává velmi podrobnou mapu rozložení intenzity osálání a výsledné teploty po ploše haly. U pravé stěny stojí za povšimnutí výrazný pokles intenzity osálání a výsledné teploty v blízkosti chladnějšího povrchu výplní otvorů, v tomto případě sekčních vrat se třikrát horším koeficientem prostupu než má obvodová stěna.

Podlaha

Návrh vytápění a jeho simulace zpracované v programu Hefaistos slouží obvykle jako podklad pro vypracování projektu vytápění. Návrhy a simulace v programu Hefaistos zpravidla zpracovávají pracovníci obchodního úseku MANDÍK, a.s. v rámci nabídek bezplatně. Program Hefaistos má i volně šiřitelnou verzi, která je ke stažení na www.mandik.cz, školení uživatelů programu zajišťuje MANDÍK, a.s.


MANDÍK, a.s.
logo MANDÍK, a.s.

MANDÍK, a.s. je akciovou společností s působností v oblastech výroby vzduchotechniky a požárních prvků, průmyslového vytápění, tepelné techniky a klimatizačních jednotek. Je držitelem certifikátu vydaného dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 3834-2.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.