logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Co plánujeme v roce 2007 v oblasti Vzduchotechnika?

Plány, rubriky a témata, které v oblasti Vzduchotechniky chceme zpracovat s přáním do nového roku 2007.

Reklama

Jedním z hlavních cílů a vizí redakce, je vybudovat v oblasti větrání na portálu základnu statických informací, výpočtových pomůcek, hygienických předpisů a legislativy. Tak jak je tomu v oblasti vytápění, aby se i v této oblasti vybudovala řada pomůcek, které se stanou nedílnou součástí každodenní práce a budou pomáhat projektantům, investorům, provozním technikům, údržbě. Rádi bychom rozšířili datovou základnu s teplotami a radiací na již osvědčeném výpočtovém modelu denostupňů.

Celý rok bychom se chtěli věnovat tématu, distribuce vzduchu, VZT technologických celků- např. návrh VZT pro bazény s výpočtovými postupy, kotelny, garáže, kancelářské prostory, sklady, malé potravinové provozovny.

Samozřejmé budeme přinášet i nové aktuální informace z vývoje metodiky hodnocení klimatizačních jednotek, tak jak se bude připravovat pro legislativu. Připravujeme řadu článků na téma počítačových simulací, které mají v budoucnu nezastupitelnou úlohu.

Touto cestou za oblast Vzduchotechniky bych ráda poděkovala ČVUT FS ústavu Techniky prostředí, který s námi velice úzce spolupracuje a pomáhá vzdělávat touto cestou odbornou veřejnost. Tak velké DĚKUJI a doufám, že se naše spolupráce bude ještě rozšiřovat.

Plány máme smělé, ale vše je závislé na finančních prostředcích, které se nám na uskutečnění všech vizí podaří získat, tak nám držte palce!

Zvláštní poděkování potom všem našim partnerům, kteří svými finančními prostředky pomáhají realizovat naše projekty.

Za portál TZBinfo mohu slíbit spoustu zajímavých článků, které doufáme pomohou rozšířit obzory a přispějí ke zkvalitnění a šíření osvěty každému, kdo o ni bude mít zájem. Stále se zvyšující návštěvnost, chvála a poděkování, je zavazující a povzbudivé k další práci.


Graf návštěvnosti portálu TZB-info (podle veřejného počítadla Toplist www.toplist.cz)

Děkujeme...!
KRÁSNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2007

Za redakci TZB-info přeje
Renata Straková

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.