logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Energetická náročnost staveb - souhrn článků

Právě dnes se koná konference Energetická náročnost staveb s mezinárodní účastí, jako hlavní doprovodný program 16. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2005. Přinášíme aktuální rekapitulaci na TZB-info již uveřejněných článků týkajících se problematiky ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. Článek je určen projektantům, investorům, představitelům státní správy a místní samosprávy, dále majitelům a správcům bytového fondu.

Reklama

Rekapitulace příspěvků již uveřejněných na TZB-info pomůže sumarizovat danou problematiku od jejích počátků. Diskuze odborné veřejnosti probíhají téměř 10 let a intenzivně posledních 5 let, kdy vešel v platnost nový zákon o hospodaření s energií 406/2000 Sb. se všemi jeho prováděcími vyhláškami. Jednoznačným cílem je snížit primární spotřebu tepla na vytápění, která v současnosti z energetických bilancí bytových domů a rodinných domů zaujímá největší procentuální podíl. Tento podíl jsme schopni do velké míry ovlivnit a to už u samé stavby nebo u dodatečných rekonstrukcí objektů.

Pro ty, kteří se touto problematikou zabývají, se jedná o poměrně náročné období na změny. Ať ze strany provozovatelů, kteří budou muset zajistit potřebnou dokumentaci a pravidelné inspekce zařízení (kotlů a klimatizace), tak na straně odborné veřejnosti, která bude oprávněna vydávat certifikáty budov, nebo provádět inspekce kotlů a klimatizací. To vše jsou otevřené otázky, které by měly být do velké míry zodpovězeny na doprovodném programu FORARCHU 2005 na ŽOFÍNĚ - KONFERENCE Energetická náročnost budov.

Zástupci redakce se konference účastní a budou informovat odbornou veřejnost o změnách v našem právním řádu, které se týkají energetické náročnosti budov.


Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Závazné požadavky

S platností zákona o hospodaření s energiemi 406/2000 Sb. vyšla povinnost pro subjekty dle zákona o povinném zpracování energetického auditu. Co je to energetický audit a jaké má náležitosti a kdo pod tuto povinnost spadá najdete v článku Energetické audity - zákon a praxe, který shrnuje tuto problematiku.

Od 1. ledna 2002 nabyla účinnosti vyhláška 291/2001 Sb., ve které byl stanoven jasný postup výpočtu, podle kterého musí být energetický průkaz budovy zpracován. V této vyhlášce jsou odkazy na normu ČSN 73 0540, ČSN EN 832 a ČSN 06 0210, které se v tuto chvíli stávají závazné a musí být splněny. Rekapitulace a vývoj štítkování budov jsou poměrně podrobně popsány v příspěvku Energetický průkaz a energetický štítek budovy od Ing. Romana Šubrta.

Zpřísnění požadavků na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí již proběhlo a to v roce 2002 novelou ČSN 73 0540-2, kde jsou popsány výpočtové postupy na vystavění Energetického štítku budovy a jeho protokolu. Poslední změna výše citované normy proběhla v dubnu letošního roku, podrobnější informace naleznete v článku Změny v požadavcích tepelné ochrany budov.

V polovině minulého roku vstoupila v platnost další novela prováděcí vyhlášky 213/2001 Sb., která upravuje náležitosti energetického auditu. Výběr podstatných změn je uveden v článku Stručný výtah a upozornění na podstatné změny novely vyhlášky č.213/2001 Sb. podrobnosti náležitostí energetického auditu.

Jedním z posledních článků je tématika nových norem pro profese TZB. Přehled a současný stav implementace evropské směrnice 2002/91/EC o energetické náročnosti je článek Jaké změny čekají ČSN v souvislosti se směrnicí 2002/91/EC? od Ing. Karla Mrázka.

Další již uveřejněné články přednášejících, týkající se problematiky ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV:

Ing. František Plecháč - ústřední ředitel SEI Instalace termostatických ventilů přináší úspory v řádu desítek procent
Ing. Irena Plocková - MPO Změny v právních předpisech a technických normách v příštím roce budou markantní
  České předpisy a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov
Ing. Jiří Šála - MODI s.r.o TZB-2002: Součinitel prostupu tepla (výpis z revidované ČSN 73 0540-2:2002)
  Změny v požadavcích tepelné ochrany budov
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.