logo TZB-info

Reklama

Spôsoby využívania slnečnej energie

Reklama

Slnečnú energiu, dopadajúcu na zemský povrch možno využívať aktívnymi, pasívnymi a biologickými spôsobmi. Pod aktívnymi spôsobmi rozumieme premenu slnečného žiarenia na teplo alebo elektrickú energiu. Teplo dodávajú termické slnečné kolektory rôznych typov a konštrukčných vyhotovení: kvapalinové a vzduchové, ploché a koncentračné, selektívne a neselektívne, so samotiažnou alebo nútenou cirkuláciou teplonosného média, kovové, plastové alebo sklené, skriňové alebo s nekrytým absorbérom.

Účinnosť premeny sa pohybuje v reálnych podmienkach v závislosti od typu a prevádzkového režimu v rozmedzí 30-70%. V prospektových materiáloch niektorých dodávateľov sa možno stretnúť aj s vyššími ciframi, ale tie sú fyzikálne nereálne. Samostatnou kapitolou sú prípady, ktoré po jednoduchom prerátaní na kalkulačke predstavujú perpetuum mobile.


Solárny ohrev úžitkovej vody

Elektrickú energiu produkujú fotovoltaické články. Keďže sa venujeme predovšetkým solárnej termike, fotovoltaiku spomenieme iba kvôli prehľadu. Takisto treba spomenúť tzv. hybridné kolektory, ktoré v jednom zariadení kombinujú výrobu tepla aj elektrickej energie. Majú však nižšiu energetickú výťažnosť, ich cena je výrazne vyššia oproti termickým kolektorom a zatiaľ sa na solárnom trhu výraznejšie nepresadili. Účinnosť premeny slnečnej energie na elektrickú sa v bežných komerčne ponúkaných zariadeniach pohybuje od 5 do 15 %, v laboratórnych podmienkach sa už výsledky dostali cez hranicu 25%.

Pasívne využívanie slnečnej energie je predovšetkým dané architektonickým a stavebným riešením budovy. Už v antike boli známe a široko využívané zásady, ktoré umožňovali maximálne využívať slnečné teplo v chladných ročných obdobiach a, naopak, v lete zabraňovali prehrievaniu budov. K týmto princípom sa dnes úspešne vraciame výstavbou nízkoenergetických a energeticky pasívnych budov. V ČR i SR výrazne rastie záujem o takéto domy. Treba však pripomenúť, že v týchto objektoch ide pasívne využívanie slnečnej energie ruka v ruke s aktívnymi spôsobmi.

Biologickú premenu nám všade okolo ponúka samotná príroda. Fotosyntéza prebieha v rastlinách. Jej účinnosť je síce veľmi nízka (1%), ale prebieha na obrovských plochách. Takto uskladnenú slnečnú energiu ľudstvo využíva spaľovaním biomasy. V tomto ohľade sa dnes vo vyspelých krajinách prechádza k zámernému pestovaniu energetických rastlín, ktoré vykazujú zaujímavé ekonomické a ekologické ukazovatele.

Uvedená klasifikácia nie je jediná. Veď vlastne všetka energia na Zemi má svoj pôvod v slnečnej - či už sa jedná o veternú, vodnú alebo energiu fosílnych palív. Na začiatku 21. storočia sa však ľudstvo dostalo do situácie, že všestranná úspora palív a energie a využívanie alternatívnych energií sa stáva podmienkou jeho ďalšej existencie.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.