logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

REHAU - dvě aplikace velkoplošného vytápění

Společnosti REHAU se podařilo realizovat v loňském roce dvě velmi zajímavé aplikace velkoplošného vytápění. Protože se opravdu jedná o ne zcela běžné stavby, pokládáme za vhodné vás s nimi blíže seznámit.

BKT vytápění / chlazení nosných betonových konstrukcí

Výrobní závod fy. Schwan Cosmetics Český Krumlov
Na této stavbě bylo použito vytápění / chlazení nosných betonových stropů montážních hal. Princip tohoto systému je založen na využívání akumulační kapacity stavebních konstrukcí. S touto skutečností se běžně setkáváme například u historických budov jako jsou např. hrady, zámky či kostely se silnými obvodovými zdmi. Na základě velkého objemu těchto zdí se i v létě za vysokých venkovních teplot udržují uvnitř příjemné nízké teploty. V místnostech vznikají tepelné zátěže, které jsou chladnějšími masivními stavebními díly absorbovány.
Tento způsob akumulace je napodoben pomocí studené respektive teplé vody proudící v trubkách v nosných betonových dílech v nově realizovaných stavbách.


Výrobní závod fy. Schwan Cosmetics Český Krumlov

Zde v Českém Krumlově bylo při montáži použito technologie tzv. BKT modulů. BKT moduly umožňují velmi krátkou a rychlou montáž.

Jedná se o betonářské sítě o průměru drátu 5 mm, velikosti oka 150 mm. Velikosti modulů byly individuálně navrženy dle požadavků investora v závislosti na rozměrech jednotlivých místností. V zásadě se jedná o moduly velikosti od 0,75 m do 2,4 m šířky a od 1,4 do 6,3 m délky. Na těchto sítích jsou pak připevněny osvědčené trubky RAUTHERM S 20x2,0 mm ze zesítěného polyethylenu PE-Xa položené do jednoduchého meandru rozteče 150 mm včetně přípojného potrubí o délce 2m. Moduly byly vyrobeny ve výrobním závodě REHAU, kde jsou pak umístěny na transportní rámy. Tyto transportní rámy umožňují bezproblémovou dopravu modulů na staveniště a následnou manipulaci s jeřábem. Před montáží modulů musí být samozřejmě připravena spodní betonová výztuž a speciální distanční podpěry, které slouží ke zvednutí modulů do požadované výšky. Moduly jsou pak rozmístěny podle kladečského plánu, který vypracoval projektant ve spolupráci se společností REHAU, a upevněny ve výšce 150 mm nad bedněním na již zmiňované distanční podpěry. Následně se moduly napojí na rozdělovač Tichelman z potrubí RAUTHERM S. Veškeré spoje byly provedeny osvědčenou spojovací technikou REHAU násuvná objímka.

Po instalaci rozdělovače Tichelman a modulů byla provedena tlaková zkouška a při zachování provozního tlaku je systém BKT zabetonován. Celková tloušťka nosné betonové konstrukce je 300 mm. Systém BKT slouží v létě ke chlazení a v zimě k vytápění.

Chlazení je provedeno přes tepelný výměník, který je napojen na centrální systém chlazení. Aby bylo dosaženo redukce provozních nákladů, bude využito uloženého tepla/chladu ze zásobovacích nádrží. K vytápění slouží 2 topné kotle, které pokryjí výkon jak vytápění BKT, tak ostatní otopné systému v objektu. Celkový výkon BKT pro objekt při režimu vytápění je 54 kW a při chlazení 78 kW. Přívodní teplota otopné vody je 27 °C, při chlazení 16 °C.

Hala SAZKA Praha (O2 arena)
Stavba haly SAZKA (O2 arena) v Praze obsahuje i jeden velmi zajímavý provozní soubor a to vytápění podloží hrací ledové plochy. Tento zdánlivý protiklad je založen na skutečnosti, že v případě dlouhodobého provozu ledové hrací plochy dochází k promrznutí podloží až do základů vlastní stavební konstrukce. V závislosti na síle betonové desky, vodorovné izolaci a složení podloží pod hrací plochou tak dochází každým rokem k hlubšímu a hlubšímu zmrazení pod stadionem. Velký problém pak nastává v okamžiku, kdy promrznutí dosáhne hladiny podzemní vody. Následkem bývá narušení statiky objektu, vyboulení nebo i destrukce hrací ledové plochy. Nepříjemné jsou i zbytečně vysoké náklady na chlazení ledové plochy (větší část energie se spotřebuje na zchlazení obrovské hmoty pod vlastní ledovou plochou). Z tohoto důvodu pak velká většina nově stavěných nebo rekonstruovaných ledových hracích ploch má instalováno vytápění - temperování podloží, často označované jako Permafrost. Systém temperování využívá zbytkové teplo z provozu chladicího zařízení a zajišťuje stabilní teplotu podloží v rozmezí +2°C až +6°C.


Hala Sazka (O2 arena)

Touto cestou šel i investor v Hale Sazka (O2 arena) a k zajištění dlouhodobého bezproblémového provozu se rozhodl použít osvědčený systém vytápění Permafrost od firmy REHAU, která má s touto problematikou technické i provozní zkušenosti ze stadionů v Plzni a na Kladně. Na této stavbě byly použity rovněž trubky RAUTHERM S 20x2,0, napojeny na rozdělovač Tichelman, o celkové délce 6 000 metrů. Montáž tohoto provozního souboru provedla firma IKA FINAL Plzeň za rekordních 76 hodin. Součástí dodávky bylo i vytápění sněžné jámy.


Vytápění sněžné jámy.

Společnost REHAU na těchto dvou provozně zcela odlišných stavbách, realizovaných v průběhu podzimu loňského roku, opět plně dokladovala skutečnost, že v oblasti velkoplošného vytápění patří ke světové špičce a má prakticky pro každý případ plošného vytápění či chlazení technicky dokonalé řešení. Tuto skutečnost dokladují tisíce realizovaných staveb technologií REHAU - od Pražského Hradu až po řadový domek v regionu. Pokud i Vy narazíte na otázku aplikace plošného vytápění/chlazení, máme pro Vás řešení.
Tím řešením je REHAU.


REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.