logo TZB-info

Už rok proudí v českých plynovodech zelený biometan, loni to bylo 718 tisíc m3


Moderní technologie BS v Rapotíně.

Vývoj v energetice ukazuje, že větší využití biometanu bude nutné pro splnění emisních cílů EU, ke kterým se Česká republika zavázala. Jako první v tuzemsku vtláčí do své plynárenské sítě biometan největší domácí distributor zemního plynu, společnost GasNet.

Za první rok to bylo 718 tisíc m3 biometanu, což by pokrylo spotřebu jedné menší obce se stovkami obyvatel. Biometan by do roku 2030 mohl nahradit až 10 % tuzemské spotřeby pro potřeby vytápění i silniční dopravy. Tento moderní obnovitelný zdroj energie vyrábí bioplynová stanice EFG Rapotín BPS v Rapotíně na severní Moravě.

Biometan by mohl do roku 2030 nahradit 10 % tuzemské spotřeby zemního plynu

Bez většího využití biometanu Česká republika nesplní závazné emisní cíle EU. Podle vyjádření odborníků se biometan uplatní i v dalších odvětvích jako například v silniční nákladní dopravě nebo ve vytápění a do roku 2030 by mohl tvořit až 10 % spotřebovaného plynu v České republice.

GasNet má plynárenskou infrastrukturu na biometan připravenou

Biometan se v Rapotíně vyrábí z biologicky rozložitelného odpadu za pomocí nejmodernějších technologií a má celou řadu výhod. Je to obnovitelný zdroj energie, který si můžeme vyrobit v tuzemsku. Pomůže nám výrazně přispět ke snižování emisí, což platí i pro dnes nejvíce diskutovaný CO2.

Další zásadní výhodou je již existující infrastruktura jak pro výrobu bioplynu, ze kterého se biometan vyrábí, tak zařízení pro přepravu, skladování a zejména distribuci plynu z místa výroby do místa spotřeby. Stávající plynárenská soustava skupiny GasNet je tak již dnes bez významných investic připravena na distribuci a využití biometanu.

Celkem se v Rapotíně vtlačilo v roce 2020 do distribuční plynárenské sítě skupiny GasNet 718 tisíc m3 biometanu, což odpovídá celoroční spotřebě jedné menší obce. V průběhu roku 2020 měla produkce biometanu stále stoupající tendenci. Největší měsíční objem vtlačeného plynu byl dosažen v prosinci 2020, kdy bylo do distribuční sítě dodáno více než 100 tisíc m3 biometanu. Z hlediska provozu distribuční soustavy probíhá vtláčení biometanu do plynárenské sítě GasNet bezproblémově.

Více informací


GasNet, s.r.o.
logo GasNet, s.r.o.

GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.