logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Seminář "Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky"

13. 10. 2020 Praha: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po novele účinné od 1.1.2018, technické požadavky na stavební výrobky, na požární bezpečnost, na uvádění stavebních výrobků na trh aj.

Datum a místo konání:
13. 10. 2020 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům, úředníkům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací tak s dodávkami výrobků na stavbu.

Přednášející a obsah semináře:
Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po novele vyhláškou č. 405/2017 Sb. účinnou od 1. 1. 2018.
  • Vyhláška č. 246/2002 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) po novele vyhláškou 221/2014 Sb.
  • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 190/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS
  • Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • BIM - Building Information Modelling

Podrobné informace a přihláška


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.