logo TZB-info

Konference Energetický management pro veřejnou správu

Gordic spol. s r.o., HDL Automation s.r.o. a Mymight s.r.o. našly společnou platformu pro oslovení veřejné správy. Všechny tři brandy prezentoval Ing. Ladislav Mazač v tématu zaměřeném na úsporu energií municipalit na konferenci Energetický management pro veřejnou správu, probíhající ve dnech 21. a 22. ledna 2020 v Praze.

Posluchače zaujala možnost bezdrátové zónové regulace vytápění IQRC ve spojení s odečtem naměřených hodnot z jiných technologií, které ještě nejsou „smart“, přes QR kód aplikací Meteron, s následným propojením do ERP systému GINIS.

Nejvíce zaujalo bezdrátové řešení regulace vytápění IQRC, kdy termostatické hlavice jsou namontovány na stávající teplovodní radiátory a celá instalace systému klade minimální nároky na rekonstrukci. Konference se účastnilo okolo 160 zástupců především veřejné správy, ale i zástupců za dodavatele. Stejné složení bylo i na straně přednášejících, zástupci veřejné správy referovali o svých realizovaných energetických projektech, dodavatelé nabízeli vhodná řešení podložená referencemi.

Na dopolední blok přednášek navazovala skupinová diskuse u sedmi kulatých stolů s jednotlivými přednášejícími. Ti se po 15 minutách střídali tak, aby každý diskusní kroužek mohl podrobit „křížovému výslechu“ každého přednášejícího. Toto netradiční pojetí konference uvolnilo atmosféru, v menších skupinách se rozproudila diskuse, což přineslo debatu nad konkrétními případy.

HDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.

HDL Automation s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu globální značku HDL. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov. Během své 30leté historie realizovala společnost HDL mnoho inovativních řešení ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.