logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

STUDIO AXIS - pozvánka na akreditované semináře ve 2. pol. roku 2019 v Praze

Stavební zákon po novele, Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky, Příprava na opravy historických staveb, Řízení na stavebním úřadě, Školení pro stavbyvedoucí, TDS (TDI), ČKAIT aj.

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Přehled akreditovaných vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2019:

3. 9. 2019
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/

17. 9. 2019
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA /Praha/

15. 10. 2019
POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/

22. 10. 2019
NOVÁ ČSN 73 6126-1 PRO NESTMELENÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVEK /Praha/

31. 10. 2019
STAVEBNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA /Praha/

5. 11. 2019
PŘÍPRAVA NA OPRAVY HISTORICKÝCH STAVEB /Praha/

12. 11. 2019
PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY - NOVELA /Praha/

19. 11. 2019
NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK /Praha/

26. 11. 2019
VLIV SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ NA OBALOVÉ KONSTRUKCE Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA /Praha/

28. 11. 2019
ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ /Praha/

3. 12. 2019
ŠKOLENÍ PRO STAVBYVEDOUCÍ - NEDOSTATKY VE VEDENÍ A BEZPEČNOSTI NA STAVBÁCH /Praha/

12. 12. 2019
ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na: http://www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.