logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Snížení svislého napětí u neúnosného podloží při použití keramického kameniva

Oproti běžným zeminám Liapor v zemních konstrukcích díky své nízké objemové hmotnosti snižuje sedání i zemní tlaky zhruba na polovinu až třetinu. To dokládají četná měření a terénní zkoušky.

Možnosti využití keramického kameniva Liapor ve vylehčených zemních konstrukcích a při zakládání staveb

Při výstavbě sypaných zemních konstrukcí a základů stavebních objektů zajišťuje keramické kamenivo Liapor na základě svých specifických technických parametrů a charakteristických vlastností snížení svislého napětí ať již z důvodu nutné redukce sedání, zmenšení rizika porušení stability či snížení zatížení neúnosného podloží nebo opěrných a podzemních konstrukcí.

Minimalizace zatížení

Oproti běžným zeminám Liapor v zemních konstrukcích díky své nízké objemové hmotnosti snižuje sedání i zemní tlaky zhruba na polovinu až třetinu a zkracuje dobu konsolidace takto vylehčených zemních těles. To dokládají četné, nezávislými institucemi provedené laboratorní pokusy, měření a terénní zkoušky, ale také úspěšně realizované stavební projekty v celé Evropě. Vynikající stavebně fyzikální vlastnosti kameniva Liapor jsou dány především jeho nízkou objemovou hmotností (275 - 350 kg/m3 v suchém stavu) a relativně vysokou pevností. Vlastní struktura zrn Liaporu je tvořena slinutým povrchem a rovnoměrně nekapilárně porézním jádrem.

liapor lias vintířov lsm kamenivo keramzit
Pneumatickým vyfoukáním lze na stavbě rychle a bezpečně vyplnit i velice malé a nepravidelné prostory.
Multifunkční násypový materiál

Liapor vykazuje velmi dobré drenážní vlastnosti, takže v případě potřeby může vlhko přijímat a znovu vydávat, aniž by docházelo sedání nebo bobtnání tohoto materiálu. Dále Liapor snižuje teplotní ztráty a zároveň dokáže teplo akumulovat. Tyto vlastnosti vytvářejí z Liaporu vedle použití v silničním stavitelství, ideální materiál také pro zásypy základů a podzemních objektů. Tento lehce zpracovatelný materiál se stabilní strukturou zde pak působí nejen jako drenáž, ale zároveň také jako tepelně izolační, případně protipožární vrstva.

Efektivní dodávky „just in time“

Vedle stavebně fyzikálních vlastností přesvědčí keramické kamenivo Liapor zákazníky svými vlastnostmi také při vlastních dodávkách, manipulaci a ukládání. Tento lehký sypký materiál lze rychle a snadno dopravit do místa stavby velkoobjemovými sklápěči (až 80 m3/ kamion), případně v cisternách a pneumaticky nafoukat až do vzdálenosti cca 200 metrů přímo do konstrukce, na místo uložení. Takto je možné spolehlivě a trvale zaplnit například prostory mezi vedením inženýrských sítí v základech objektů. I ve velkém objemu může být Liapor bez problémů dopraven tzv. „just in time“, dle zákazníkem individuálně stanoveného harmonogramu dodávek. Logističtí experti skupiny Liapor zajišťují distribuci a dodávky nákladními vozy, vlaky nebo loděmi po celé Evropě.


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.