logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Seminář VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA ÚČINNÁ OD LEDNA 2013

STUDIO AXIS pořádá 8.11. v Praze a 27.11. v Ostravě školení k velké novele stavebního zákona jejíž účinnost se předpokládá od 1.1.2013. Změny nastanou v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb.

Praha 8. 11. 2012
Ostrava 27. 11. 2012

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Václava Koukalová - Česká společnost pro stavební právo
Velká novela v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb účinná od ledna 2013
  • Umisťování staveb a zařízení
  • Stavební řízení
  • Územní řízení
  • Ohlašování a povolování staveb
  • Vznik práva k užívání stavby
  • Správní delikty
  • Autorizovaný inspektor
  • Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9
Tel.: 277 775 917
E-mail: studio@studioaxis.cz

Podrobné informace a on-line přihlášky


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.