logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Ozelenění střech pomocí Liadrainu

Liadrain z drceného Liaporu je ideální pro rychlé, jednoduché a trvalé ozelenění plochých i šikmých střech. Lehký substrát pórovité struktury pro růst rostlin a vegetační, hydroakumulační a drenážní vrstvu.

Výsledkem jsou zelené střechy upravené dle individuálních požadavků investora, které přinášejí užitek jak domu, tak i člověku a přírodě.

"V urbanistickém prostředí dnešních měst vyžaduje stále rostoucí zástavba zakládání nových, přirozených zelených ploch, aby byl kompenzován úbytek půdy. Ideálním řešením je ozeleňování střech, protože na nich vznikají nové zelené plochy v místech, ze kterých v důsledku zastavění půdy zeleň zmizela. Vytvářejí se tak cenná ekologická zákoutí s vlastním mikroklimatem, a navíc dům a jeho obyvatelé získávají ozeleněním střechy skutečnou přidanou hodnotu - trvalou a bezpečnou ochranu střešní konstrukce před povětrnostními vlivy a současně také nové možnosti k odpočinku a relaxaci uprostřed zeleně. Rostliny přitom potřebují pro svůj zdravý růst výkonný, multifunkční substrát. V této oblasti se už mnoho let v praxi osvědčuje Liadrain – drcený Liapor určený pro zahradní účely. Liadrain lze vždy optimálně přizpůsobit požadované vegetaci i statice střešní nástavby, a hodí se proto k individuálnímu ozelenění jak plochých, tak šikmých střech. V tomto zvláštním vydání časopisu „Liapor news“ bychom Vám chtěli přiblížit, jak se dá pomocí Liadrainu rychle, snadno a bezpečně realizovat střešní ozelenění na zcela odlišných typech staveb – od ploché střechy tovární haly přes nákupní centrum až po tu nejstrmější šikmou střechu," říká Pavel Bursík, ředitel obchodu a marketingu LIAS Vintířov LSM, k.s.

Redakcí vybráno z Liapor News
LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.