logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Obnovitelné zdroje energie pro budovy zítřka

Konference Alternativní zdroje energie 2014

Hlavním tématem letošní konference Alternativní zdroje energie 2014, kterou pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, je způsob uplatnění obnovitelných zdrojů energie pro dosažení standardu energeticky nulových budov.

Reklama

Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii pořádá každé dva roky konferenci Alternativní zdroje energie věnovanou zejména technologiím využívajícím obnovitelné teplo. Konference se bude konat ve dnech 1. až 3. července 2014 v Kroměříži.

Letos má konference podtitul Obnovitelné zdroje energie pro budovy zítřka a jejím hlavním tématem je způsob uplatnění obnovitelných zdrojů energie pro dosažení standardu energeticky nulových budov. Implementace novely směrnice o energetické náročnosti budov do české legislativy přinesla nové požadavky na zásobování budov energií. Měřítkem udržitelnosti provozování budov se stala potřeba primární energie. Snahy o její minimalizaci vedou jednoznačně ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v energetické bilanci budovy. Dosažení standardu energeticky nulových budov pak navíc vede k nutnosti využití efektivní kombinace úsporných technologií a zdrojů energie, často omezených svou dostupností, např. vhodně orientovaných střech a fasád.

Právě odborná konference Alternativní zdroje energie 2014 se může i s Vaším přispěním stát hodnotným setkáním, kde budou různé přístupy ukazovány i diskutovány, a poskytne inspiraci k Vaší další práci. Konference je určena projektantům a podnikatelům v oblasti AZE, odborníkům ve výzkumu a vývoji v akademické i průmyslové sféře a pracovníkům institucí státní správy. Program konference předpokládá úvodní plenární zasedání nad tématy nové legislativy v oblasti energetické náročnosti budov a podpory OZE a dále přednášky v tématických blocích a posterové prezentace. Přednáškové bloky se budou věnovat specifickým tématům v oblasti alternativních zdrojů tepla a chladu, především však výzkumu, vývoji a inovacím, realizacím z praxe a ekonomice provozu. Součástí programu konference bude doprovodný společenský program v krásném prostředí města Kroměříže.

Témata konference:

  • Energeticky efektivní budovy
  • Solární vytápění a chlazení
  • Tepelná čerpadla a využití energie prostředí
  • Využití biomasy v budovách
  • Nízkoenergetické chlazení
  • Akumulace energie (teplo, chlad)
  • Energetické systémy pro šetrné budovy
  • Úspory v provozu

Nabídku příspěvku do sborníku konference formou abstraktu v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 300 slov) je možno zaslat v elektronické podobě. Uzávěrka pro zaslání abstraktů je do 31. 1. 2014. Registrace abstraktů je přes webové rozhraní na www.azecr.cz. Vyrozumění o přijetí příspěvků přijatých na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 28. 2. 2014. Uzávěrka plných textů příspěvků je 2. 5. 2014.

Pro autory příspěvků je účast na konferenci zdarma.

Ke stažení:
Sborník z minulého ročníku konference
Pozvánka na konferenci

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.