logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Praxe - elektrotechnické konstrukce

Reklama

Autoelektronika

Elektrický přerušovač pro směrovky

Tento přerušovač je u většiny starších automobilů realizován pomocí termomechanického principu. Proud procházející žárovkou zahřívá odporový drát, ten se prodlouží, obvod se přeruší, žárovka zhasne, drát vychladne a obvod se opět uzavře. Podobným způsobem pracují i bimetalové přerušovače.

Generátor signálu λ sondy

Při zjišťování závad v oblasti vstřikování paliva a při pochybnostech o funkčnosti λ sondy je výhodné její signál nahradit správným signálem z následujícího přípravku. Jedná se o signál podobný obdélníkovému.

Tester lambda sondy

Dvoubodové lambda sondy se používají u zážehových motorů s dvoubodovou regulací lambda. Zasahují do výfukového potrubí a snímají rovnoměrně proud spalin ze všech válců.

Indikátor napětí autobaterie

Měřit napětí autobaterie při různých provozních stavech můžeme analogovým nebo digitálním měřicím přístrojem. V obou případech je měření rychlých průběhů obtížné, výše uvedené přístroje jsou vhodné pouze pro měření statických hodnot. Používat osciloskop může být vzhledem k jeho rozměrům, ceně a složitějšímu nastavování méně praktické. Následující indikátor s LED tyto problémy řeší.

Tester vstřikovacích ventilů

Zkoušet funkci vstřikovacích ventilu u horkého motoru v autě není právě snadné. Následující přípravek umožňuje vyzkoušet vymontovaný vstřikovací ventil mimo automobil. K tomu je potřeba po stisknutí tlačítka vytvořit jeden impuls o délce jednotek milisekund, který sepne MOS tranzistor a pustí na krátký okamžik do ventilu proud jednotek ampér.

Ostatní

Přehled konstrukcí, které publikoval Ing. Vlček

Rozdělení dle obsahu a dle publikací. Ke všem konstrukcím dodávám plošný spoj i sadu součástek. Ceník stavebnic elektro.

Určení vlastností neznámého transformátorů

Životnost transformátorů je výrazně delší než morální a fyzická životnost většiny elektrotechnických zařízení. Při likvidaci starých přístrojů si je většinou proto necháváme k případnému dalšímu použití.

Odrušení plošných spojů

Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje publikaci Základy elektrotechniky – Elektrotechnologii.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.