logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Zajímavosti z konference Alternativní zdroje energie 2010 s podtitulem Udržitelné zásobování budov teplem a chladem, která proběhla tento týden v Kroměříži

Reklama

V úvodní přednášce sekce Alternativní chlazení prezentoval Miloš Lain ze Strojní fakulty ČVUT možnosti a omezení jednotlivých metod pasivního a nízkoenergetického chlazení budov, mezi něž patří především:

  • Adiabatické chlazení vzduchu (přímé, nepřímé nebo s využitím sorpčních výměníků)
  • Noční větrání (přirozené či nucené)
  • Chlazení sálavé s akumulační hmotou (chlazení stavebních desek vodou nebo vzduchem)
  • Chlazení využívající chladu ze zemského polomasivu
  • Systémy pro distribuci vysokoteplotního chlazení (sálavé panely, vytěsňovací větrání)

Mimo jiné zaznělo, že nucené noční větrání je schopno odvést 20 W/m2 a snížit teplotu v budově o 2 až 3 °C. Problém pasivního chlazení je, že požadavky požární bezpečnosti a akustické pohody jsou v rozporu s požadavky pasivního a/nebo nízkoenergetického chlazení.

Kamil Staněk a Marek Ženka v přednášce Pasivní administrativní budova – řešení přehřívání v letním období - prezentovali model reprezentativní místnosti administrativní budovy. Simulace ukázaly, že pomocí proměnného nastavení stínicích prvků lze minimalizovat energetické zisky ze slunečního záření při zachování zrakové pohody. Vnitřní zisky od osob, osvětlení a počítačů po těchto úpravách výrazně převažují nad zisky ze slunečního záření, zatímco bez žaluzií převažují solární zisky.

Petr Kramoliš prezentoval projekt energeticky soběstačného „ekoparku“, který bude sestávat z obytných a komerčních budov v přednášce Solární energie a biomasa pro absorpční chlazení a přitápení v Ekoparku Odolená Voda. Kromě bohatého využití fotovoltaických panelů budou k akumulaci elektřiny využity akumulátory VRB (Vanadium Redox Battery). Prozatím jsou investiční náklady na systém s kapacitou 200 kWh přibližně 4 miliony korun. Na rozdíl od ostatních typů by však VRB akumulátory měly snášet vysoký počet nabíjecích a vybíjecích cyklů.

Vlasta Petříková prezentovala výhody cíleně pěstovaných energetických plodin, zejména krmného šťovíku. Při dobré agrotechnice jsou výnosy na dobrých půdách vyhovující. Na špatných půdách a při špatné agrotechnice jsou samozřejmě výsledky někdy velmi špatné. Autorka argumentuje vlastními mnohlaletými praktickými zkušenostmi z pěstování krmného šťovíku.

Jiří Kalina z firmy Regulus prezentoval v přednášce solární systémy pro přípravu teplé vody na bytových domech možnosti uchycení kolektorů na střechu bytového domu. Podíl konstrukce na investičních nákladech solárního systému se u pozinku pohybuje přes 20 %, hliníková konstrukce přes 25 %, nerez ocel přes 50 %.

Jan Stahl prezentoval aktuální stav přidělování dotací z programu Zelená úsporám k 13. červenci 2010. Dosud bylo rozděleno již přes 5 miliard korun. Zatímco první miliarda byla rozdělena za 300 dní, rozdělení páté miliardy zabralo pouhých 18 dní. Hlavním důvodem bylo rozšíření programu i na bytové domy, zadministrování žádosti je jen nepatrně náročnější, namísto statisíců se však rozdělují miliardy.
Zelená úsporám je první z programů GIS (Green Investment Schemes), po roce 2012 by měly následovat další programy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.