logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Metodika elektro

Reklama

Tato rubrika upozorňuje učitele na publikace v oboru elektro, dává návody, jak odborné předměty učit. Měla by se postupně zaplňovat diskusními připomínkami učitelů na toto téma.

Distribuce učebnic

V současnosti na většině škol chybí učebnice z oboru elektro. Tím se zbytečně snižuje kvalita výuky. Učitelé by měli tento problém v rámci své přípravy na výuku řešit. Konkrétně to znamená: Znát nově vydané publikace ve svém oboru.

Konstrukce pro výuku

Jak využít konstrukční návody v teoretické výuce. Stavební návody elektronických obvodů nemusí sloužit pouze těm, kteří si něco chtějí postavit. Můžeme je také využít ve výuce odborných předmětů na SPŠE. Na praktických příkladech můžeme svým žákům ukázat významteoretické výuky a lépe je motivovat k učení.

Metodický text k učebnici Moderní elektronika

Tato učebnice je vhodná pro výuku odborných elektrotechnických předmětů analogové a číslicové techniky, měření a automatizace, které se učí převážně ve třetím a čtvrtém ročníku SPŠ elektrotechnických. Je vhodná pro nadstavbové učební obory zakončené maturitou. Tam, kde to úroveň žáků dovoluje, je možné ji využít i pro výuku na SOU – mechanik elektronických zařízení, elektrikář pro slaboproud (část žáků bude pokračovat v nadstavbovém studiu).

Metodický text k učebnici Základy elektrotechniky

Tato učebnice je vhodná pro výuku základních elektrotechnických předmětů - Základy elektroniky, Elektronika, Elektrotechnologie, Základy silnoproudu, Technické kreslení, které se učí převážně v prvním a druhém ročníku SPŠ elektrotechnických. Je vhodná pro nadstavbové učební obory zakončené maturitou.

Doporučený postup výuky elektroniky na SOU

Doporučený postup výuky elektroniky na SOU pro obory mechanik elektronických zařízení, elektrikář pro slaboproud, mechanik elektrotechnických zařízení, autoelektrikář.

Doporučený postup výuky elektroniky na SPŠE

Zatímco dříve byla těžištěm tohoto oboru práce s jednotlivými diskrétními součástkami (tranzistor, dioda, rezistor), nyní se pracuje hlavně s integrovanými obvody. Absolventi středních škol musí hlavně umět tyto obvody v praxi používat. Návrh zapojení s integrovanými obvody je pro uživatele jednodušší než návrh tranzistorového zapojení, většina problémů je vyřešena uvnitř integrovaných obvodů. Na druhou stranu se tento obor rozšířil o další rychle se rozvíjející podobory (optoelektronika, mikrovlny). Množství potřebných znalostí absolventa SŠ by mělo dle možností zůstat asi na stejné úrovni jako v minulosti.

Publikace, které vydává Ing Vlček

Jedná se o učebnice pro středoškoláky. Jejich cílem je seznámit žáky s tím, co je v daném oboru podstatné a důležité pro praktickou činnost. Jejich společnou vlastností je stručnost, přehlednost a srozumitelnost.

Výuka elektrotechniky v rámci fyziky

Tento text je určený učitelům fyziky na všech typech středních škol bez elektrotechnického zaměření a učitelům elektrotechniky na školách, které se zabývají elektotechnikou pouze okrajově (strojní obory).

Matematika a elektrotechnika

Tento článek řeší mezipředmětové vazby mezi matematikou a elektronikou.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.