logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Venkovní aplikace

Reklama

Vyhřívání střešních aplikací

vyhřívání okapových žlabů a svodů, popř. střešních úžlabí systémem protimrazové ochrany obsahující elektrické topné kabely s příslušnou regulací je motivováno snahou odvrátit poškození těchto prvků v důsledku nahromadění ledu, ke kterému dochází při úplném zamrznutí odtoku vody, následkem kterého se ve žlabech vytvoří ledová vrstva a voda přetékající přes okraj žlabu začne vytvářet ledové rampouchy, neodtékající voda může rovněž způsobit škody zatékáním do fasády nebo vzlínáním pod střešní krytinu; podmínkou bezvadné funkce protimrazové ochrany je regulace, která sleduje a vyhodnocuje teplotu a vlhkost na povrchu chráněných prvků a automaticky uvádí topný systém do provozu

Vyhřívání komunikací

v praxi se setkáváme s požadavkem na bezobslužnou ochranu venkovních komunikací (silnice, parkoviště, vjezd do garáže, chodník, schody, apod.) před sněhem, ledem a námrazou, což lze jednoduše zajistit za pomoci instalace elektrických topných kabelů pod povrch příslušné komunikace; podmínkou bezvadné funkce je regulace, která sleduje a vyhodnocuje teplotu a vlhkost na povrchu komunikace a automaticky uvádí topný systém do provozu již v době, kdy nebezpečí námrazy vzniká

Vyhřívání hrací plochy

speciální aplikací je vyhřívání trávníku fotbalového hřiště prováděné jednak z důvodu zajištění regulérních hracích podmínek v době nepříznivého počasí (sníh, mráz), ale i z důvodu prodloužení vegetačního procesu trávníku do zimního období tím, že je v podloží hrací plochy udržována teplota 10 až 15°C; aplikace je řízena automatickou regulací, která vyhodnocuje teploty snímané senzory umístěnými pod povrchem trávníku a uvádí do provozu topný a závlahový systém

Ochrana potrubí

vzniku škod způsobených zamrzáním vodovodních potrubí (plast i kov) uložených v prostředí, kde není zajištěna nezámrzná teplota lze zamezit instalací topných kabelů s integrovaným termostatem, kabel pracuje zcela automaticky a bez jakékoliv kontroly chrání potrubí před zamrznutím při minimální spotřebě energie

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.