logo TZB-info


Účinná a efektivní ochrana venkovních podlah a prahů před zamrznutím

Pomocí topných kabelů Ecofloor lze chránit jakoukoliv komunikační plochu – chodník, cestu, nájezdové rampy, schodiště, apod. K těmto aplikacím se používají speciální topné kabely – robustní konstrukce se slaněnou rezistencí a příkony 20–30 W/m. Vyhřívání lze provést pomocí topného okruhu i topné rohože.

U pochozích komunikací se topný prvek umisťuje do pískového lože nebo do betonové desky. U schodů, teras, apod. do lepícího tmelu. U pojízdných komunikací je jednoznačně preferováno umístění topného prvku do betonové desky, která bude chránit topný kabel před poškozením při zatížení komunikace automobilem.

Správné dimenzování výkonu a vhodná regulace jsou u venkovních aplikací klíčové

Plošný příkon na volných prostranstvích, jejichž podkladní plocha je zemina, a na tepelně izolovaných plochách by měl být dimenzován ve výkonu 250–300 W/m2. U instalací na tepelně neizolovaných plochách pak ve výkonu 300–400 W/m2. Velikost výkonu mj. závisí na hloubce uložení. Čím blíže povrchu, tím menší výkon z doporučeného intervalu. V případě montáže do jemného plaveného písku nesmí instalovaný plošný výkon přesáhnout 300 W/m2. Vysoký výkon je nutný, aby systém mohl správně fungovat i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Velmi důležitá je i správná regulace, která uvede topný systém do provozu již v době, kdy nebezpečí námrazy vzniká. Tedy regulace, která snímá nejen teplotu, ale i přítomnost vlhkosti ve sledované ploše. V případě, že je systém ovládán ručně a je uživatelem uveden do provozu až v době, kdy je předmětná plocha zakryta vrstvou sněhu, může jeho odtávání trvat i více než 12 hodin (dle výšky vrstvy sněhu). Je potřeba si uvědomit, že topný kabel je umístěn v zemi, která má obrovskou schopnost jímat teplo, a také je potřeba velké množství energie k přeměně sněhu na vodu – tzv. latentní teplo. Instalace doplňkové tepelné izolace do skladby je až na výjimky neúčinná.

Skladba konstrukce při montáži ohřevu s kabely Ecofloor do asfaltu
Skladba konstrukce při montáži ohřevu s kabely Ecofloor do asfaltu
Skladba konstrukce při montáži ohřevu s kabely Ecofloor do betonu
Skladba konstrukce při montáži ohřevu s kabely Ecofloor do betonu
Skladba konstrukce při montáži ohřevu s kabely Ecofloor do jemného plaveného písku
Skladba konstrukce při montáži ohřevu s kabely Ecofloor do jemného plaveného písku
Skladba konstrukce při montáži ohřevu s kabely Ecofloor na venkovní schodiště
Skladba konstrukce při montáži ohřevu s kabely Ecofloor na venkovní schodiště

Tepelná izolace venkovních aplikací je až na dílčí konstrukce (venkovní schody) nevhodná

Často je ze strany uživatelů kladen dotaz, zda by se účinnost venkovních aplikací – vyhřívání komunikací – nedala zvýšit umístěním vhodné tepelné izolace do skladby konstrukce. Bohužel, tato izolace by sice v zimním období mohla urychlit prohřátí horní vrstvy a tím i tání sněhu, v přechodném období by ale naopak odizolovala teplo nakumulované v zemské kůře, takže k vytváření námrazy by docházelo i na jaře a na podzim, kdy standardně není zem ještě promrzlá. Tepelná izolace má význam pouze v aplikacích, kde je vyhřívaná plocha vystavena okolním podmínkám ze všech stran. Například u venkovního schodiště, které má schodnice nad terénem, je možné schody ze spodní strany tepelně zaizolovat, aby se zabránilo nežádoucím únikům tepla spodní stranou.

Venkovní chodníky Varšava Polsko
Venkovní chodníky Varšava Polsko
Venkovní prostory bytový dům Ankara Turecko
Venkovní prostory bytový dům Ankara Turecko
Vjezd do podzemní garáže Lublaň Slovinsko
Vjezd do podzemní garáže Lublaň Slovinsko
Vjezd do podzemní garáže Záhřeb Chorvatsko
Vjezd do podzemní garáže Záhřeb Chorvatsko

Regulace ohřevu venkovních ploch by měla snímat teplotu i vlhkost

Pro aplikace protimrazové ochrany je důležité, aby regulace snímala nejen teplotu, ale i přítomnost vlhkosti (voda, sníh, led). Jen tak je možné zajistit nejen spolehlivý a úsporný provoz, ale také zamezit překročení horní meze teplotní odolnosti kabelu, k němuž může dojít při nesprávném použití (např. provoz v letních měsících).

Podrobný přehled montážních postupů, skladby konstrukce i vhodných kabelů Ecofloor najdete v letošním vydání publikace Venkovní aplikace, kterou si ve formátu PDF můžete stáhnout na webových stránkách https://www.fenixgroup.cz/sites/default/files/katalog_venek_cs.pdf. V katalogu jsou i ukázky realizací, které společnost Fenix Trading společně se svými partnery realizovala jak u nás, tak i v zahraničí.

Mercedes showroom Dublin Irsko
Mercedes showroom Dublin Irsko
Venkovní prostory Hilton Garden Inn Kazachstan
Venkovní prostory Hilton Garden Inn Kazachstan
Venkovní prostory komplex Barin Iran
Venkovní prostory komplex Barin Iran


FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.