logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

--:--

Elektrické stropní vytápění s folií ECOFILM C lze instalovat i s foukanou stropní izolací

Účelem testu bylo prověřit možnost kombinace stropního vytápění foliemi ECOFILM C s foukanou stropní izolací.

Tzv. "foukaná izolace" je jednou z možných metod, jak provést zateplení konstrukcí, zejména pak stropních podhledů. Celkem přirozeně tak byl ze strany spolupracujících montážních firem nedávno položen dotaz, zda lze u stropního vytápění s topnou fólií ECOFILM C tuto technologii použít také.

Obecně není žádný zvláštní důvod, který by toto použití znemožňoval. Tepelná izolace z minerální vlny, lisovaná do desek, ale plní v aplikacích stropního vytápění ještě jednu funkci – vlastní vahou přitlačuje topnou folii k SDK/SDV podhledu, čímž eliminuje nebezpečí nedostatečného kontaktu jednotlivých vrstev. Panovaly obavy, zda foukaná izolace bude mít dostatečnou váhu, aby přitlačila folii ECOFILM k podhledu a nedošlo ke snížení účinného přestupu tepla do SDK/SDV desek. Proto byly nejdříve provedeny srovnávací měření.
Test probíhal v klimatické komoře Fenix, během testu bylo porovnáno chování systému za použití klasické deskové izolace ROTAFLEX AD 01 tl. 100 mm a foukané izolace CLIMASTONE, taktéž ve vrstvě 100 mm. V případě deskové izolace probíhala instalace standardním způsobem zespoda, pro foukanou izolaci byl připraven v SDK podhledu přístupový otvor, který byl po zafoukání dodatečně zaklopen SDK deskou. Použity folie ECOFILM C 514. Test se zaměřil na srovnání rovnoměrnosti prohřátí podhledu, na dynamice náběhu teplot, a i na maximální dosažené teploty.

Testy prokázaly, že stropní vytápění vykazuje s oběma způsoby zakrytí topné folie velmi podobné parametry. Lze tedy konstatovat, že foukanou izolaci pro aplikace stropního vytápění s topnou fólií ECOFILM C použít lze, vždy však musí jít o materiál s třídou reakce na oheň A.


Test folií ECOFILM C s foukanou stropní izolací

Účelem testu bylo prověřit možnost kombinace stropního vytápění foliemi ECOFILM C s foukanou stropní izolací. Test probíhal v klimatické komoře Fenix, během testu bylo porovnáno chování systému za použití klasické deskové izolace Rotaflex AD 01 tl. 100 mm a foukané izolace Climastone ve vrstvě 100 mm.

V případě deskové izolace probíhala instalace standardním způsobem zespoda, pro foukanou izolaci byl připraven v SDK podhledu přístupový otvor, který byl po zafoukání dodatečně zaklopen SDK deskou. Použity folie ECOFILM C 540.


V průběhu testů byly monitorovány teploty OSB stropu nad vrstvou izolace, teploty přímo na folii ECOFILM C, teploty na povrchu SDK a teplota prostoru. Současně byl strop snímkován pomocí termokamery. Vytápění bylo spuštěno bez regulace pro zjištění maximálních dosažitelných teplot.

Průběh teplot s deskovou izolací ROTAFLEX AD 01 tl. 100 mmT = 2 min

T = 4 min


T = 6 min

T = 6 h 40 min

Průběh teplot s foukanou izolací CLIMASTONE tl. 100 mmT = 2 min

T = 4 min


T = 8 min

T = 7 h

Z výsledků je patrné, že oba systémy tepelné izolace vykazují obdobné průběhy teplot. Provedené testy jednoznačně prokázaly, že i s použitím foukané izolace bylo možno dosáhnout rovnoměrného vyplnění dutiny SDK podhledu, takže byl zajištěn dobrý kontakt topných folií s SDK a deklarovaný tepelný výkon stropního vytápění. Úniky tepla přes vrstvu izolace byly také srovnatelné. Pro realizaci stropního elektrického vytápění s fólieme se proto použití foukané izolace možné. Jedinou podmínkou je použití izolačního materiálu s třídou reakce na oheň A. Výrobky, tedy i tepelné izolace, jsou klasifikovány dle evropských norem do jedné ze sedmi tříd reakce na oheň, a to s označením A1, A2, B, C, D, E nebo F. Stupnice charakterizuje výrobky od třídy A1, jakožto zcela nepřispívající k požáru až po třídu F, jakožto výrobky výrazně se podílející na rozvoji a intenzitě požáru. Výrobci izloací jsou povinni tento údaj uvádět.


FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.