logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

GMR GAS s.r.o.

www.gmrgas.cz
logo GMR GAS

GMR GAS - regulátory tlaku zemního plynu

Alz-6U regulátor tlaku zemního plynu

Alz-6U

Regulátory přetlaku plynu ALz-6U jsou určeny pro jednostupňovou samočinnou regulaci vstupního přetlaku zemního plynu na nižší výstupní přetlak.
Výstupní přetlak je udržován ve stanovené toleranci s ohledem na množství odebíraného plynu, kolísání tlaku plynu v potrubí a jiné nepříznivé vlivy.
Výrobce doporučuje používat těsnící materiály dle DIN EN 751-1,2,3.

 • Těleso ventilu ze šedé litiny, ostatní odlitky ze slitiny hliníku.
 • Vestavěný pojistný ventil.
 • Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez.
 • Rozebíratelnost a opravitelnost.
 • Zajištěný servis.
 • Jednotlivé díly regulátoru jsou vyrobeny z materiálů odolných účinkům plynu.
 • Součástí regulátoru je sítko zabraňující vnikání nečistot do regulátoru.
 • Přírubové přípoje umožňují snadnou montáž a demontáž regulátoru.
 • Možnost přestavby z typu AB na BD a CE.
www


RP-6,RP-10 regulátor tlaku zemního plynu

RP-6, RP-10

Regulátory přetlaku plynu RP-6, RP-10 jsou určeny pro jednostupňovou samočinnou regulaci vstupního přetlaku zemního plynu na nižší výstupní přetlak.
Výstupní přetlak je udržován ve stanovené toleranci s ohledem na množství odebíraného plynu, kolísání tlaku plynu v potrubí a jiné nepříznivé vlivy.
Výrobce doporučuje používat těsnící materiály dle DIN EN 751-1,2,3.

 • Těleso ventilu ze šedé litiny, ostatní odlitky ze slitiny hliníku.
 • Možnost natáčení tělesa bezpečnostního uzávěru po 90° a tělesa regulátoru plynule od 0° do 360°.
 • Vestavěný pojistný ventil.
 • Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátoru.
 • Rozebiratelnost a opravitelnost.
 • Zajištěný servis.
 • Je vybaven odběrným místem pro kontrolu výstupního přetlaku.
 • Jednotlivé díly regulátoru jsou vyrobeny z materiálu odolných účinkům plynu.
 • Součástí příslušenství regulátoru je sítko zabraňující vnikání nečistot do regulátoru.
 • Podle žádaného směru toku plynu lze regulátor montovat do čtyř poloh a to pro směr průtoku zdola nahoru, shora dolů a vodorovně (zprava nebo zleva). Vždy musí být dodrženo, aby rovina membrán byla vodorovná a pružiny nahoře.
 • Při použití přírub umožňuje regulátor jednoduchou záměnu (bez úpravy instalace) za regulátory typu ALz-6U (shodné příruby a zástavné rozměry).
 • Regulátor spadá do II. skupiny - malé R1 - o výkonu do 10 m3.h-1, a proto nemá předepsané vzdálenosti od otvoru ve zdi vně budovy.
 • Regulátor pracuje spolehlivě i při nižším vstupním přetlaku od 0,02 MPa.
www


Al-z8-Pr regulátor tlaku zemního plynu

Al-z8-Pr s přírubou

Tuto sestavu lze použít pro případnou náhradu regulátoru typu ALz-6U regulátory AL-z8-Pr především v domovních přípojkách, kde výkon původního regulátoru je značně předimenzován. Tyto regulátory musí mít závity na vstupu i výstupu Rp1. Při náhradě je nutné posoudit výkon původního regulátoru (průtok) a podle toho zvolit příslušný náhradní typ. Rovněž je nutné posoudit zástavbové rozměry.

A: 0,05 - 0,2 MPa výstupní tlak 2 kPa
B: 0,2 - 0,4 MPa výstupní tlak 2 kPa
AX: 0,05 - 0,2 MPa výstupní tlak 2-5 kPa
BX: 0,2 - 0,4 MPa výstupní tlak 2-5 kPa

 • Při použití přírub umožňuje regulátor jednoduchou záměnu (bez úpravy instalace) za regulátory typu ALz-6U (shodné příruby a zástavné rozměry)
 • Podle žádaného směru toku plynu lze regulátor montovat do čtyř poloh a to pro směr průtoku zdola nahoru, shora dolů a vodorovně (zprava nebo zleva). Vždy musí být dodrženo, aby rovina membrán byla vodorovná a pružiny nahoře
 • Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátorů
 • Vestavěný pojistný ventil
www


Editovat prezentaci výrobků
 
 


ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.