logo TZB-info

Reklama
Reklama

Tlaková expanzní nádoba

Interaktivní návrh/výpočet tlakové expanzní nádoby. Tlaková expanzní nádoba se navrhuje v závislosti na výkonu zdroje tepla, maximální teplotě otopné vody, součiniteli zvětšení objemu, výšce nejvyššího bodu otopné soustavy, nejnižším a nejvyšším pracovním přetlaku soustavy a na vodním objemu otopné soustavy.

Výkon zdroje tepla - pojistný výkon Qp = kW  
Maximální teplota otopné vody tmax = °C   Součinitel zvětšení objemu
při (tmax - 10 °C)
n =  ???
Schema  
Zadejte nejnižší z těchto prvků soustavy
  Konstrukční přetlak
prx
Výška nad MR
hMR
Čerpadlo kPa m
Kotel kPa m
Otopné těleso kPa m
jiné zařízení kPa m
Konstrukční přetlak
soustavy (v MR)
pk = kPa ???
 
Výška nejvyššího bodu otopné soustavy h = ???   Nejnižší přetlak soustavy pd,dov = kPa ???
Nejnižší pracovní přetlak soustavy pd = kPa ???  
Nejvyšší pracovní přetlak soustavy ph,dov = kPa ???  
Vodní objem otopné soustavy
Kotel Vk = l  
Potrubí Vp = ???
Otopná tělesa VOT = ???
Ostatní zařízení Vost = l
V = Vk + Vp + VOT + Vost= ???  
Výsledky
Vypočítaný objem expanzní tlakové nádoby Vet = ???  
Vnitřní průměr pojistného potrubí dv = mm ???  

PV-pojistný ventil
MR-manometrická rovina; rovina, ke které se vztahují přetlaky v otopné soustavě (většinou ve výšce 1.5 m nad podlahou)
NB-neutrální bod; místo napojení expanzního zařízení (expanzní nádoby)
B-nejvyšší bod soustavy - nejvyšší místo otopné soustavy

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.