logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 542/2006 Sb. kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

uveřejněno v: č. 176/2006 Sbírky zákonů na straně 7468
schváleno:29.11.2006
účinnost od:13.12.2006
[Textová verze] [PDF verze (30 kB)]

542/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2006, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 13 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., a podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb.: § 1 Zrušují se: 1. Vyhláška č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků. 2. Vyhláška č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz strojů a strojního zařízení. 3. Vyhláška č. 313/1953 Ú. l., o zřízení Strojimportu, podniku zahraničního obchodu pro dovoz strojů a průmyslových zařízení. 4. Vyhláška č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce. 5. Vyhláška č. 69/1959 Ú. l., o zřízení podniku Omnipol, podniku zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz sportovních a loveckých zbraní a střeliva k nim, jakož i sportovních a civilních letadel. 6. Vyhláška č. 148/1965 Sb., o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu. 7. Vyhláška č. 149/1965 Sb., o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu. 8. Vyhláška č. 150/1965 Sb., o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu. 9. Vyhláška č. 151/1965 Sb., o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu. 10. Vyhláška č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu. 11. Vyhláška č. 73/1971 Sb., o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu. 12. Vyhláška č. 74/1971 Sb., o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu. 13. Vyhláška č. 145/1973 Sb., o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu. 14. Vyhláška č. 47/1989 Sb., o zákazu vývozu některých plastických trhavin. 15. Vyhláška č. 214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné. 16. Vyhláška č. 212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla. § 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Říman v. r.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.