Nápověda pro "Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla"

Větraný prostor

Zadáním parametrů se popíše větraný prostor bez využití nuceného větrání s rekuperací.

Intenzita výměny vzduchu

Lokalita

Délka otopného období a průměrná teplota vzduchu

Výběrem lokality se určí délka otopného období a průměrná teplota venkovního vzduchu v otopném období ve vybrané lokalitě.

Délka otopného období je dána počtem dnů ve vybrané lokalitě, během kterých je střední denní venkovní teplota stejná nebo nižší než 12 °C. To znamená, že období je kratší, než vychází pro legislativně ukotvenou teplotu 13 °C využívanou v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE, CZT). Pro dobře zateplené objekty, kde lze předpokládat existenci a provoz systému rekuperace především, se otopné období většinou zkracuje.

Rekuperace

Příkon rekuperace

Jedná se o průměrný příkon rekuperační jednotky určený za celou dobu provozu během roku. Jednotka používá elektřinu na pohon ventilátorů, napájení řídicí elektroniky a na dohřev přiváděného vzduchu na teplotu v místnosti.

Provoz rekuperace probíhá obvykle po celý rok (například z důvodu komfortu, filtrace pylů atp.) Doba provozu je ve výpočtu rozdělena na provoz v otopném období a provoz mimo otopné období.

Obvykle se například z důvodu komfortu, pro filtrace pylů, prachu atp., nucené větrání používá celý rok. Pokud nebude využito po celý rok, lze větrání a rekuperaci v letním období odstavit. Dopad toho opatření lze posoudit ve výsledcích výpočtu.

Ceny energie

Cena tepla na ohřev vzduchu

Cena tepla pro vytápění objektu. Cena závisí na ceně energie nebo paliva používaného pro vytápění domu. Přednastavená hodnota je aktuální průměrná cena zemního plynu dle platných ceníků dodavatelů v ČR. Cena je převzata z Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Cena elektrické energie

Používá se pro výpočet nákladů na provoz rekuperační jednotky. Hodnota je aktuální průměrná cena D02d platných ceníků dodavatelů v ČR. Cena je převzata z Kalkulátoru cen energií TZB-info