logo TZB-info


Odborné recenzované články

Vytápění / od 24.7.2017 do 18.12.2017


   1  2  3  4  5   


Ekodesign a energetické štítkování lokálních topidel

18.12.2017 | Ing. Zdeněk Lyčka


Důsledky nevhodné kombinace trubních materiálů a neupravené oběhové otopné vody

4.12.2017 | Ing. Miroslav Machalec


Vztah potřeby tepla a chladu a velikosti transparentních konstrukcí rodinného domu

27.11.2017 | Ing. Peter Buday, PhD., Ing. Rastislav Ingeli, PhD.


Změkčování a odsolování otopné vody, koroze, samoalkalizace

20.11.2017 | Ing. Josef Hodboď


Vliv obestavby krbové vložky na časový průběh tepelného výkonu

6.11.2017 | Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Břetislav Holešínský


Neobnovitelná primární energie

30.10.2017 | Ing. Jiří Novotný, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.


Nízkotuhnoucí kapaliny pro otopné soustavy

23.10.2017 | Ing. Jiří Matějček, CSc.


Jaké parametry musí splnit kamna, krbové vložky a sporáky na tuhá paliva? Legislativa v ČR a Evropě – stav v roce 2017

16.10.2017 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Dvořák, Milan Holomek, Ing. Stanislav Buchta


Experimentálne meranie toxických látok vo vnútornom vzduchu pred a po obnove bytového domu a vykurovanie

9.10.2017 | Ing. Imrich Sánka


Využití nadprodukce elektřiny z FVE pro vytápění a přípravu teplé vody ve výrobním areálu, část 2.

2.10.2017 | Ing. Petr Bican, Ph.D., Zdeněk Lovicar


Využití nadprodukce elektřiny z FVE pro vytápění a přípravu teplé vody ve výrobním areálu, část 1.

25.9.2017 | Ing. Petr Bican, Ph.D., Zdeněk Lovicar


Snížení investičních nákladů na vytápění v bytovém objektu

18.9.2017 | Dr. Ing. Petr Fischer


Štúdia úspor pri vykurovaní vplyvom zasklenia so zvýšenou priepustnosťou energie slnečného žiarenia

11.9.2017 | prof. Ing. Ivan Chmúrny, Ph.D.


© Robert Kneschke - Fotolia.com

Právo a znalec: Mikroorganizmy v otopné soustavě

4.9.2017 | Ing. Jiří Matějček, CSc.


Zkoušení tepelné ztráty zásobníku

28.8.2017 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.


Porovnání různých způsobů vytápění z pohledu potřeby energie

21.8.2017 | Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.


Jaké náklady má energeticky nulový dům?

14.8.2017 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Vilém Ťopek


Právo a znalci: Destrukce dvouplášťového ohřívače teplé vody s konstrukcí nádrž v nádrži

7.8.2017 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D.


© Fotolia.com

Kotlíkové dotace v praxi – kotle na pevná paliva

31.7.2017 | Ing. Zdeněk Lyčka


Přepočet parametrů kotlů (účinnost a emise) na tuhá paliva dle požadavků nařízení Komise EU 2015/1189 (Ekodesign)

24.7.2017 | Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa


   1  2  3  4  5   

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.